กุ้มใจ

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

กุ้มใจ - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by:ประชา พงศ์สุพัฒน์ อัสนี โชติกุล/อัสนี โชติกุล

 

ไม่รู้ไปโกรธใครมา

ไม่พูดไม่จา

ทำหน้าบึ้งตึง

 

ทำฟึดทำฟัดทำดื้อดึง

เพราะใครหรือจึง

ทำบึ้งตึงออกมา

 

ปวดหัว

หรือว่าปวดหลัง

 

กินยา

 

หรือยังนะกานดา

 

ปวดแขน

หรือว่าปวดขา

 

ถามไปถามมา

เธอตอบว่ากุ้มใจ

 

ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใย

 

ไอ้เราใช่ใคร

คนรู้จักกัน

 

ใครเขา

ข่มเหงหรือกีดกัน

เธอก็ยืนยัน

ว่าเธอกุ้มใจ

 

คำถามถามไปกี่คำ

 

ทุกคำ

ก็ตอบว่ากุ้มใจ

 

คนถาม

 

ก็ชักจะหวั่นไหว

 

ถามมาถามไป

ก็กุ้มใจเสียเอง

 

กุ้มใจไม่มี ลลิง

 

กุ้มใจจริงจริง

ลลิงไม่มี

 

รักเธอเธอไม่ยินดี

 

ว่าตัวเรานี้ไม่มี ลลิง

 

กุ้มใจกุ้มใจจริงจริง

กุ้มใจจริงจริง

ลลิงไปไหน

 

รักเธอจนสุดหัวใจ

 

แล้วเหตุอันใด

ลลิงไม่มี

 

กุ้มใจ กุ้มใจ

 

กุ้มใจ กุ้มใจ

 

กุ้มใจใครหนอใคร

 

กุ้มใจใครช่วยที

 

กุ้มใจ กุ้มใจ

 

กุ้มใจ กุ้มใจ

 

กุ้มใจใครหนอใคร

 

กุ้มใจใครช่วยที

 

ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใย

 

ไอ้เราใช่ใคร

คนรู้จักกัน

 

ใครเขา

 

ข่มเหงหรือกีดกัน

 

เธอก็ยืนยัน

ว่าเธอกุ้มใจ

 

คำถามถามไปกี่คำ

 

ทุกคำ

 

ก็ตอบว่ากุ้มใจ

 

คนถาม

ก็ชักจะหวั่นไหว

 

ถามมาถามไป

ก็กุ้มใจเสียเอง

 

กุ้มใจไม่มี ลลิง

กุ้มใจจริงจริง

ลลิงไม่มี

 

รักเธอเธอไม่ยินดี

 

ว่าตัวเรานี้ไม่มี ลลิง

 

กุ้มใจกุ้มใจจริงจริง

กุ้มใจจริงจริง

ลลิงไปไหน

 

รักเธอจนสุดหัวใจ

 

แล้วเหตุอันใด

 

ลลิงไม่มี

 

กุ้มใจ กุ้มใจ

 

กุ้มใจ กุ้มใจ

 

กุ้มใจใครหนอใคร

 

กุ้มใจใครช่วยที

 

กุ้มใจไม่มี ลลิง

กุ้มใจจริงจริง

 

ลลิงไม่มี

 

รักเธอเธอไม่ยินดี

 

ว่าตัวเรานี้ไม่มี ลลิง

 

กุ้มใจกุ้มใจจริงจริง

 

กุ้มใจจริงจริง

 

ลลิงไปไหน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***