ลิงทะโมน

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ1 มิ.ย. 1987

เนื้อเพลง

ลิงทะโมน - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ (Pongthep Kradonchamnan)

Written by:พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

 

ลิงทะโมนเอย

 

กระโจนตามต้นไม้

 

โผเข้าต้นหมากไฮ

 

หมากไม้ไล่ชิง

 

คนทะโมนเอย

 

แอบซุ่มตามพุ่มไม้

 

ตาก็จ้องมองไป

 

ปีนไฟก็ไล่ยิง

 

แม่ลิงเอย ถูกยิงบนกิ่งไม้

 

กอดลูกน้อยกลอยใจ

 

เพื่อนไปเร็วจริง

 

ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง

 

แม่ถูกยิง พ่อลิงมารับไป

 

ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง

 

แม่ถูกยิง

 

พ่อลิงมารับไป

 

ลิงทะโมนเอย

กระโจนตามต้นไม้

 

ด้วยความกลัวปืนไฟ

 

จะตามไล่ยิง

 

พ่อลิงเอย นั่งนิ่งบนกิ่งไม้

 

มองไปตามแนวไพร

 

ไปไหนเล่าแม่ลิง

 

พี่น้องลิง นั่งนิ่งบนกิ่งไม้

 

มองลบห้วยรินไหล

 

ไปไหนเล่าแม่ลิง

 

ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง

 

แม่ถูกยิง พ่อลิงมารับไป

 

ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง

 

แม่ถูกยิง พ่อลิงมารับไป

 

ลิงทะโมนเอย

 

กระโจนตามต้นไม้

 

โผเข้าต้นหมากไฮ

 

รีบไปเอาลูกลิง

 

คนทะโมนเอย

 

แอบซุ่มตามพุ่มไม้

 

ตาก็จ้องมองไป

 

ปีนไฟก็ไล่ยิง

 

พ่อลิงเอย ถูกยิงบนกิ่งไม้

 

กอดลูกน้อยกลอยใจ

 

รีบไปเถอะลูกลิง

 

ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง

 

พ่อก็ถูกยิง ลูกลิงเจ้ารีบไป

 

ร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิง

 

พ่อก็ถูกยิง ลูกลิงเจ้ารีบไป

 

ลิงทะโมนเอย

 

กระโจนตามต้นไม้

 

โผไปตามแนวไพร

 

ไปไหนเล่าลูกลิง

 

ลิงทะโมนเอย

กระโจนตามต้นไม้

 

โผไปตามแนวไพร

 

ไปไหนเล่าลูกลิง

 

ลิงทะโมนเอย

 

กระโจนตามต้นไม้

 

โผไปตามแนวไพร

 

ไปไหนเล่าลูกลิง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***