มันบ่แม่นของง่าย (เซิ้ง Music)

บิว สงกรานต์1 พ.ย. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: มันบ่แม่นของง่าย (เซิ้ง Music)

ศิลปิน: บิว สงกรานต์

 

สบายดีอยู่แม่นบ่ ดีบ่ชีวิตใหม่

ส่วนอ้ายบ่ปานใด๋ยังตัดใจบ่ได้อยู่

คิดฮอดแต่มื้อเก่า มื้อเฮายังเคียงคู่

คงลืมยากเติบอยู่ย้อนเจ้ายังขุอยู่ในใจ

 

สิผ่านมาหลายวันเดือนปี

แต่ภาพเจ้านิตี้บ่เคยหายไป

ยังชัดเจนอยู่ในหัวใจของอ้ายตลอดมา

 

มันบ่แม่นของง่าย

มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด

ยังฮักหลายแต่บ่มีสิทธิ์กอด

เฮ็ดได้แค่คิดฮอดท่อนั้น

บ่มีมื้อใด๋สิลืมได้มื้อเฮายังมีกัน

ยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการณ์

เจ้าบอกฮักมื้อนั้นอ้ายยังจำบ่ลืม

 

 

เจ้าคงลืมบ่ยากบ่ลำบากปานใด๋

มีคนปัดกวาดหัวใจป้อนเรื่องใหม่ให้จำ

ยังเหลือแต่อ้ายนิแล้ว

ยังจำได้ทุกการกระทำ

คิดฮอดแต่เจ้าซ้ำๆยังจำบ่ลืม

 

สิผ่านมาหลายวันเดือนปี

แต่ภาพเจ้านิตี้บ่เคยหายไป

ยังชัดเจนอยู่ในหัวใจของอ้ายตลอดมา

 

มันบ่แม่นของง่าย

มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด

ยังฮักหลายแต่บ่มีสิทธิ์กอด

เฮ็ดได้แค่คิดฮอดท่อนั้น

บ่มีมื้อใด๋สิลืมได้มื้อเฮายังมีกัน

ยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการณ์

เจ้าบอกฮักมื้อนั้นอ้ายยังจำบ่ลืม

 

บ่แม่นของง่าย

มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด

ยังฮักหลายแต่บ่มีสิทธิ์กอด

เฮ็ดได้แค่คิดฮอดท่อนั้น

บ่มีมื้อใด๋สิลืมได้มื้อเฮายังมีกัน

ยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการณ์

เจ้าบอกฮักมื้อนั้นอ้ายยังจำบ่ลืม

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***