เนื้อเพลง

สายชล - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:จันทนีย์ อูนากูล/ไชย ณศิลวันต์

 

เหม่อมองดูสาย น้ำวน

 

เหม่อมองสายชล ที่ไหลริน

 

เหม่อมองดูนก ผกผิน บินลับไป

 

ยามเหงา เราถอนใจ

 

บินไป ไม่กลับมา

 

เปล่าเปลี่ยวจริงหนอ หัวใจ

 

อยากจะรักใคร

 

เศร้าใจทุกครา

 

หมดแรงกำลัง

 

อ่อนล้า และหลงทาง

 

เจ็บนั้น ยังเจ็บไม่จาง

 

อ้างว้าง ดังสายชล

 

แม้ใจจะเจ็บ เก็บมาคิดคิด

 

อดีต ช่างงามล้ำล้น

 

มิเคยลืม ภาพเราสองคน

 

มิเคยลืม ยังหลอกลวงตน

 

มิเคยลืม

 

ว่าเคยรักเธอ สายชล

 

หลั่งรินไหลวน มาพานพบเจอ

 

เหตุการณ์ผ่านไป

 

ยังเพ้อ พะวงทุกวัน

 

อกเอ๋ย ขมขื่นตื้นตัน

 

จากกัน หรือฝันไป

 

มิเคยลืมว่าเคยรักเธอ

 

สายชล

 

หลั่งรินไหลวน

 

มาพานพบเจอ

 

เหตุการณ์ผ่านไป

ยังเพ้อ พะวงทุกวัน

 

อกเอ๋ย ขมขื่นตื้นตัน

 

จากกัน หรือฝันไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***