ต่อเวลา

เบิร์ด ธงไชย18 ม.ค. 2005

เนื้อเพลง

ต่อเวลา - เบิร์ด ธงไชย (Thongchai McIntyre)

รักนั้นคืออะไร

 

ก็เปรียบกันไปได้สวยงาม

 

แต่บางคนก็โดนถาม

 

ก็เปรียบว่าความ

 

รักนั้นคล้ายคล้ายกีฬา

 

ทุกทุกคนก็มา

 

มาเล่นกีฬาของหัวใจ

 

หมด เวลาจะไปไหน

 

ถ้าหากจิตใจคนเล่นยังมี

 

ก็ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อมันไปอีกทีไม่มีใครว่า

 

ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อกันไปอีกทีก็คงดีกว่า

 

ฉันว่าเราก็กลัว

 

จะหมดเวลารักของเรา

 

อยู่คนเดียวมันคงเหงา

 

ถ้าหากว่าเรา

ยังเข้ากันดี

 

ก็ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อมันไปอีกทีไม่มีใครว่า

 

ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อกันไปอีกทีก็คงดีกว่า

 

กติกาอย่างเดิมนะ

 

กติกาที่ฉันและเธอ

 

เสมอกันอยู่ทุกที ตลอดไป

 

ก็ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อมันไปอีกที

ไม่มีใครว่า

 

ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อกันไปอีกที

ก็คงดีกว่า

 

แต่กติกาอย่างเดิมนะ

 

กติกาที่ฉันและเธอ

 

เสมอกันอยู่ทุกที

 

ก็ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อมันไปอีกที

ไม่มี ใครว่า

 

ต่อเวลาอีกทีซิ

 

ต่อกันไปอีกที

ก็คง ดีกว่า

 

แต่กติกาอย่างเดิมนะ

 

กติกาที่ฉัน และเธอ

 

เสมอกันอยู่ทุกที ตลอดไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***