ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง EP.15 สงครามช้างเผือก (ประวัติศาสตร์อยุธยา) ศิลปิน รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

EP.15 สงครามช้างเผือก (ประวัติศาสตร์อยุธยา)

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด18 มี.ค. 2020

เนื้อเพลง

เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหงสาวดี เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ถูกลอบปลงพระชนม์ ทำให้หงสาวดีระส่ำระสาย พระเจ้าบุเรงนองลุกขึ้นปราบปรามบ้านเมืองจนสงบ แล้วทำการขยายอาณาเขตสู่เบื้องตะวันออก พระมหาธรรมราชาและเมืองพิษณุโลก ตกอยู่ใต้อำนาจของหงสาวดี และพระเจ้าบุเรงนองก็อ้างเหตุ ขอแบ่งช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

และเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ทรงยินยอม พระเจ้าบุเรงนองก็ยกทัพหลวงเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาทันที โดยมีพระมหาธรรมราชาเข้าร่วมทัพมาด้วย

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***