เนื้อเพลง

เพลง: ฮ่อน

ศิลปิน: เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

เนื้อร้อง: ยุ้ย มานะศักดิ์

ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์

เรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอก

 

อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะอายุกะซาวกว่าปี

อีฉันบ่แม่นเด็กน้อยหมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อย

นำก้นกันต้อยๆสิคอยดูแลกัน

อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก

ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉัน

เป็นผู้สาวแค่มักม่วนหน้าฮ้าน

ตามสัญชาตญาณ

ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

 

ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปเลาะ

จักหน่อยสิบ่มีแฮง

กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ

ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว

ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ

เฒ่ามากะสิเซาม่วน

ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ

 

เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์

เป็นผู้สาวยุกต์ใหม่

ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน

ชวนกันมาเข้าแถวยืนเรียงหน้ากระดาน

ออกลีลาท่ามาตรฐานจนไทบ้านสะออน

 

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋ง่วงนอนฟ้าวเมือ

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า

เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า

หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า

นี่หละหมู่เฮาผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

 

ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน

ก่อนกลับเมือนอน เมือนอนให้เต้ยนำแน่

จังหวะจั่งซี่พี่ลำบ่น้อ

อยากสิขอนำหมอลำซาย

ตามสไตล์ที่มีเด้อนางเด้อ

เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ

เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ

 

อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะอายุกะซาวกว่าปี

อีฉันบ่แม่นเด็กน้อยหมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อย

นำก้นกันต้อยๆสิคอยดูแลกัน

อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก

ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉัน

เป็นผู้สาวแค่มักม่วนหน้าฮ้าน

ตามสัญชาตญาณ

ผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

 

ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปเลาะ

จักหน่อยสิบ่มีแฮง

กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ

ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว

ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ

เฒ่ามากะสิเซาม่วน

ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ

 

เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์

เป็นผู้สาวยุกต์ใหม่

ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน

ชวนกันมาเข้าแถวยืนเรียงหน้ากระดาน

ออกลีลาท่ามาตรฐานจนไทบ้านสะออน

 

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋ง่วงนอนฟ้าวเมือ

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า

เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า

หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า

นี่หละหมู่เฮาผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

 

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋ง่วงนอนฟ้าวเมือ

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋มันอ่อนให้เซา

ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน

ผู้ได๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า

เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า

หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า

นี่หละหมู่เฮาผู้สาวอีสานพันธ์ุเลาะ

 

ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน

ก่อนกลับเมือนอน เมือนอนให้เต้ยนำแน่

จังหวะจั่งซี่พี่ลำบ่น้อ

อยากสิขอนำหมอลำซาย

ตามสไตล์ที่มีเด้อนางเด้อ

เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ

เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***