ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ

ดา เอ็นโดรฟิน, ป๊อบ ปองกูล6 ส.ค. 2007

เนื้อเพลง

ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ - ดา เอ็นโดรฟิน (Thanida Tumvimol)/ป๊อบ ปองกูล (Pongkool Suebsung)

Written by:ตุล ไวฑูรเกียรติ/วัฒนกร ศรีวัง

นั่งคนเดียวแล้วมองกระจก

 

ที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญ

 

โดดเดี่ยวกับความเหงา

 

อยู่กับเงาที่พูดไม่เป็น

 

ฟังเพลงเดิมเดิมที่เรารู้จัก

 

แต่ไม่รู้ความหมายของมัน

 

หากฉันจะหลับตาลง สักครั้ง

และพบกับเธอ ผู้เป็นนิรันดร์

 

หากความรัก

เกิดในความฝัน

เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน

 

ปฏิทินไม่บอกคืนและวัน

 

ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ

 

แต่อยากให้เธอ

ได้พบกับฉัน เราสมรสโดย

ไม่มองหน้ากัน

จูบเพื่อร่ำลา

ในความสัมพันธ์

 

ก่อนที่ฉันจะปล่อย

เธอหายไป โดยไม่รู้จักเธอ

 

ทบทวนเรื่องราวต่างต่าง

 

ทุกทุกครั้งที่ฉันตื่นนอน

 

บทกวีไม่มีความหมาย

 

ฉันงมงายสวดมนต์ขอพร

 

หากจะมีโอกาสอีกหน

จะร่ายมนต์กับสายน้ำจันทร์

 

เพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้ง

แล้วพบกับเธอ

ผู้เป็นนิรันดร์

 

หากความรัก

เกิดในความฝัน

เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน

 

ปฏิทินไม่บอกคืนและวัน

 

ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ

 

อยากให้เธอได้พบกับฉัน

เราสมรสโดย

ไม่มองหน้ากัน

จูบเพื่อร่ำลา

ในความสัมพันธ์

 

ก่อนที่ฉันจะปล่อย

เธอหายไป โดยไม่รู้จักเธอ

 

หากความรัก

เกิดในความฝัน

เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน

 

ปฏิทินไม่บอกคืนและวัน

 

ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ

 

แค่อยากให้เธอได้พบกับฉัน

เราสมรสโดยไม่มองหน้ากัน

 

จูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์

 

ก่อนที่ฉันจะปล่อย

เธอหายไป โดยไม่รู้จักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***