อัลบัม โดย

EXO

DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album
DON'T FIGHT THE FEELING - Special Albumฟังเพลงจากอัลบัม DON'T FIGHT THE FEELING - Special Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
EXO PLANET #5 –EXplOration– Live Album
EXO PLANET #5 –EXplOration– Live Albumฟังเพลงจากอัลบัม EXO PLANET #5 –EXplOration– Live Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
BIRD (EXO PLANET #5 - EXplOration - in JAPAN)
BIRD (EXO PLANET #5 - EXplOration - in JAPAN)ฟังเพลงจากอัลบัม BIRD (EXO PLANET #5 - EXplOration - in JAPAN) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
OBSESSION - The 6th Album
OBSESSION - The 6th Albumฟังเพลงจากอัลบัม OBSESSION - The 6th Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn [dot]– Live Album
EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn [dot]– Live Albumฟังเพลงจากอัลบัม EXO PLANET #4 –The EℓyXiOn [dot]– Live Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
LOVE SHOT – The 5th Album Repackage
LOVE SHOT – The 5th Album Repackageฟังเพลงจากอัลบัม LOVE SHOT – The 5th Album Repackage เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Album
DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Albumฟังเพลงจากอัลบัม DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
Universe – Winter Special Album, 2017
Universe – Winter Special Album, 2017ฟังเพลงจากอัลบัม Universe – Winter Special Album, 2017 เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
EXO PLANET #3
-The EXO'rDIUM[dot]-
Live Album
EXO PLANET #3 -The EXO'rDIUM[dot]- Live Albumฟังเพลงจากอัลบัม EXO PLANET #3 -The EXO'rDIUM[dot]- Live Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
STATION, Power (Remixes)
STATION, Power (Remixes)ฟังเพลงจากอัลบัม STATION, Power (Remixes) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
THE POWER OF MUSIC – The 4th Album ‘THE WAR’ Repackage (Chinese Ver.)
THE POWER OF MUSIC – The 4th Album ‘THE WAR’ Repackage (Chinese Ver.)ฟังเพลงจากอัลบัม THE POWER OF MUSIC – The 4th Album ‘THE WAR’ Repackage (Chinese Ver.) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
THE POWER OF MUSIC – The 4th Album ‘THE WAR’ Repackage
THE POWER OF MUSIC – The 4th Album ‘THE WAR’ Repackageฟังเพลงจากอัลบัม THE POWER OF MUSIC – The 4th Album ‘THE WAR’ Repackage เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
THE WAR - The 4th Album
THE WAR - The 4th Albumฟังเพลงจากอัลบัม THE WAR - The 4th Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
THE WAR (Chinese ver.) - The 4th Album
THE WAR (Chinese ver.) - The 4th Albumฟังเพลงจากอัลบัม THE WAR (Chinese ver.) - The 4th Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
'For Life' - Winter Special Album, 2016
'For Life' - Winter Special Album, 2016ฟังเพลงจากอัลบัม 'For Life' - Winter Special Album, 2016 เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
STATION, Dancing King
STATION, Dancing Kingฟังเพลงจากอัลบัม STATION, Dancing King เพลงใหม่จาก Yoo Jae Suk,EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Yoo Jae Suk, EXO
LOTTO - The 3rd Album Repackage
LOTTO - The 3rd Album Repackageฟังเพลงจากอัลบัม LOTTO - The 3rd Album Repackage เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
LOTTO (Chinese Ver.) - The 3rd Album Repackage
LOTTO (Chinese Ver.) - The 3rd Album Repackageฟังเพลงจากอัลบัม LOTTO (Chinese Ver.) - The 3rd Album Repackage เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
EX'ACT - The 3rd Album
EX'ACT - The 3rd Albumฟังเพลงจากอัลบัม EX'ACT - The 3rd Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
EX'ACT (Chinese ver.) - The 3rd Album
EX'ACT (Chinese ver.) - The 3rd Albumฟังเพลงจากอัลบัม EX'ACT (Chinese ver.) - The 3rd Album เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
'SING FOR YOU' (CHN ver.) - Winter Special Album, 2015
'SING FOR YOU' (CHN ver.) - Winter Special Album, 2015ฟังเพลงจากอัลบัม 'SING FOR YOU' (CHN ver.) - Winter Special Album, 2015 เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
'SING FOR YOU' (CHN ver.) - Winter Special Album, 2015
'SING FOR YOU' (CHN ver.) - Winter Special Album, 2015ฟังเพลงจากอัลบัม 'SING FOR YOU' (CHN ver.) - Winter Special Album, 2015 เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage
LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackageฟังเพลงจากอัลบัม LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage  (Chinese Version)
LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage  (Chinese Version)ฟังเพลงจากอัลบัม LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage  (Chinese Version) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
The 2nd Album 'EXODUS' (Chinese Version)
The 2nd Album 'EXODUS' (Chinese Version)ฟังเพลงจากอัลบัม The 2nd Album 'EXODUS' (Chinese Version) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
The 2nd Album 'EXODUS'
The 2nd Album 'EXODUS'ฟังเพลงจากอัลบัม The 2nd Album 'EXODUS' เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
EXOLOGY CHAPTER 1 : THE LOST PLANET
EXOLOGY CHAPTER 1 : THE LOST PLANETฟังเพลงจากอัลบัม EXOLOGY CHAPTER 1 : THE LOST PLANET เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
Miracles in December - Korean Version
Miracles in December - Korean Versionฟังเพลงจากอัลบัม Miracles in December - Korean Version เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
Miracles in December - Chinese Version
Miracles in December - Chinese Versionฟังเพลงจากอัลบัม Miracles in December - Chinese Version เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
The 1st Album XOXO REPACKAGE (Korean Ver.)
The 1st Album XOXO REPACKAGE (Korean Ver.)ฟังเพลงจากอัลบัม The 1st Album XOXO REPACKAGE (Korean Ver.) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
XOXO' Repackage (Kiss Ver.)
XOXO' Repackage (Kiss Ver.)ฟังเพลงจากอัลบัม XOXO' Repackage (Kiss Ver.) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
XOXO' Repackage (Hug Ver.)
XOXO' Repackage (Hug Ver.)ฟังเพลงจากอัลบัม XOXO' Repackage (Hug Ver.) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
XOXO (Kiss Ver.)
XOXO (Kiss Ver.)ฟังเพลงจากอัลบัม XOXO (Kiss Ver.) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO
XOXO (Hug Ver.)
XOXO (Hug Ver.)ฟังเพลงจากอัลบัม XOXO (Hug Ver.) เพลงใหม่จาก EXO อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021EXO