อัลบัม โดย

PULL UP 22

Black Ice 2
Black Ice 2ฟังเพลงจากอัลบัม Black Ice 2 เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
In It
In Itฟังเพลงจากอัลบัม In It เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
Still Dirty
Still Dirtyฟังเพลงจากอัลบัม Still Dirty เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
Black Ice
Black Iceฟังเพลงจากอัลบัม Black Ice เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
Bape u up
Bape u upฟังเพลงจากอัลบัม Bape u up เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
PULL UP 22
PULL UP 22ฟังเพลงจากอัลบัม PULL UP 22 เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
Soon or later (Explicit)
Soon or later (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Soon or later (Explicit) เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
Riverside (Explicit)
Riverside (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Riverside (Explicit) เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22
Prada (Explicit)
Prada (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Prada (Explicit) เพลงใหม่จาก PULL UP 22 อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021PULL UP 22