อัลบัม โดย

Rosie

Startover
Startoverฟังเพลงจากอัลบัม Startover เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
under the weather
under the weatherฟังเพลงจากอัลบัม under the weather เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Grimey (Explicit)
Grimey (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Grimey (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Good For Me
Good For Meฟังเพลงจากอัลบัม Good For Me เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Io che amo solo te
Io che amo solo teฟังเพลงจากอัลบัม Io che amo solo te เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
lilac season
lilac seasonฟังเพลงจากอัลบัม lilac season เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
illiterate Luv (Explicit)
illiterate Luv (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม illiterate Luv (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Check To Check... (Explicit)
Check To Check... (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Check To Check... (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Rosie's Coming to Town / Zoo Song
Rosie's Coming to Town / Zoo Songฟังเพลงจากอัลบัม Rosie's Coming to Town / Zoo Song เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Something I Hate
Something I Hateฟังเพลงจากอัลบัม Something I Hate เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
She Guessed
She Guessedฟังเพลงจากอัลบัม She Guessed เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Mefibosete
Mefiboseteฟังเพลงจากอัลบัม Mefibosete เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Next Life
Next Lifeฟังเพลงจากอัลบัม Next Life เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
rose gold (Explicit)
rose gold (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม rose gold (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Withdrawls (Explicit)
Withdrawls (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Withdrawls (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Lost in Space
Lost in Spaceฟังเพลงจากอัลบัม Lost in Space เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
20mg of Happiness (Explicit)
20mg of Happiness (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม 20mg of Happiness (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Social Stamina
Social Staminaฟังเพลงจากอัลบัม Social Stamina เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Sad Sad Sad
Sad Sad Sadฟังเพลงจากอัลบัม Sad Sad Sad เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Chillin
Chillinฟังเพลงจากอัลบัม Chillin เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
to get over you
to get over youฟังเพลงจากอัลบัม to get over you เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Rosie
Rosieฟังเพลงจากอัลบัม Rosie เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
100 Headaches
100 Headachesฟังเพลงจากอัลบัม 100 Headaches เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Retail Therapy (Explicit)
Retail Therapy (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Retail Therapy (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Neck Piece (Explicit)
Neck Piece (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Neck Piece (Explicit) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
1 tyme
1 tymeฟังเพลงจากอัลบัม 1 tyme เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Myself
Myselfฟังเพลงจากอัลบัม Myself เพลงใหม่จาก J J L,Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021J J L, Rosie
Visul Meu
Visul Meuฟังเพลงจากอัลบัม Visul Meu เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Liquid Blue (Explicit)
Liquid Blue (Explicit)ฟังเพลงจากอัลบัม Liquid Blue (Explicit) เพลงใหม่จาก Visual Visions,Last Word,Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Visual Visions, Last Word, Rosie
Nostalgic
Nostalgicฟังเพลงจากอัลบัม Nostalgic เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Sophia Grace & Rosie's Royal Adventure (Original Motion Picture Soundtrack)
Sophia Grace & Rosie's Royal Adventure (Original Motion Picture Soundtrack)ฟังเพลงจากอัลบัม Sophia Grace & Rosie's Royal Adventure (Original Motion Picture Soundtrack) เพลงใหม่จาก Sophia Grace,Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Sophia Grace, Rosie
Wwyd?
Wwyd?ฟังเพลงจากอัลบัม Wwyd? เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Everything's Rosie
Everything's Rosieฟังเพลงจากอัลบัม Everything's Rosie เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Feel It
Feel Itฟังเพลงจากอัลบัม Feel It เพลงใหม่จาก Yanco'Deep,Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Yanco'Deep, Rosie
I Won't Count My Tears
I Won't Count My Tearsฟังเพลงจากอัลบัม I Won't Count My Tears เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
想念是最长的线
想念是最长的线ฟังเพลงจากอัลบัม 想念是最长的线 เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Vencedor da História
Vencedor da Históriaฟังเพลงจากอัลบัม Vencedor da História เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Vencedor da História (Playback)
Vencedor da História (Playback)ฟังเพลงจากอัลบัม Vencedor da História (Playback) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Kem e du
Kem e duฟังเพลงจากอัลบัม Kem e du เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Super
Superฟังเพลงจากอัลบัม Super เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Mais Que Vencedor (Playback)
Mais Que Vencedor (Playback)ฟังเพลงจากอัลบัม Mais Que Vencedor (Playback) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Santo, Santo
Santo, Santoฟังเพลงจากอัลบัม Santo, Santo เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Santo, Santo (Playback)
Santo, Santo (Playback)ฟังเพลงจากอัลบัม Santo, Santo (Playback) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie
Súplica da Alma (Playback)
Súplica da Alma (Playback)ฟังเพลงจากอัลบัม Súplica da Alma (Playback) เพลงใหม่จาก Rosie อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุดก่อนใคร ตลอดปี 2021Rosie