Lirik Buleud

Lain sakali anjeun teh ngulang-ngulang deui

Kasalahan sami mani neungteuli nganyeunyeuri

 

Tega-tegana teu bosen-bosen ngumbar-ngumbar cinta

Taya puas-puasna luka liku ngagulkeun dusta

Lain sabaraneun lain dagoaneun

Asa buntu teu manggih jalan keur kasaean

 

Saha nu ridoeun diduakeun ditilukeun

Hate kapanasan awak katirisan

Abdi rela pasrah cape kagugulung masalah

Hate geus karancang teu ka ubaran

 

Menit ieu abdi pamit

Narimakeun cinta nu leungit

Ngapungkeun rasa nu pait ka luhur langit

Abdi rela undur diri

Ngubur panghareupan nu suci

Malidkeun rasa kanyeuri neunangkeun ati

Kajeun asa beurat ngalengkah

Kajeun abdi can boga arah

Abdi buleud buleud buleud lepas ti anjeun

 

Tega-tegana teu bosen-bosen ngumbar-ngumbar cinta

Taya puas-puasna luka liku ngagulkeun dusta

Lain sabaraneun lain dagoaneun

Asa buntu teu manggih jalan keur kasaean

 

Saha nu ridoeun diduakeun ditilukeun

Hate kapanasan awak katirisan

Abdi rela pasrah cape kagugulung masalah

Hate geus karancang teu ka ubaran

 

Menit ieu abdi pamit

Narimakeun cinta nu leungit

Ngapungkeun rasa nu pait ka luhur langit

Abdi rela undur diri

Ngubur panghareupan nu suci

Malidkeun rasa kanyeuri neunangkeun ati

Kajeun asa beurat ngalengkah

Kajeun abdi can boga arah

Abdi buleud buleud buleud lepas ti anjeun

 

Menit ieu abdi pamit

Narimakeun cinta nu leungit

Ngapungkeun rasa nu pait ka luhur langit

Abdi rela undur diri

Ngubur panghareupan nu suci

Malidkeun rasa kanyeuri neunangkeun ati

Kajeun asa beurat ngalengkah

Kajeun abdi can boga arah

Abdi buleud buleud buleud lepas ti anjeun

 

Abdi buleud buleud buleud lepas ti anjeun