Dengarkan lagu ผีเห็นผี nyanyian L.กฮ. dengan lirik

ผีเห็นผี

L.กฮ.9 Nov 2022

Lirik ผีเห็นผี

 

ผีเห็นผี - L.กฮ.

ก็ต่างคนต่างมากหลอกต่างบอกว่าไม่มีใคร

ก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง

แต่ต่างคนต่างมาหลอกต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วง

กะจะมาล้วงมาจับให้หน่ำใจ

รู้ว่าเธอนะร้ายแต่ว่าฉันก็ไม่ได้รัก

ต่างคนก็แค่มาพักปุ๊บๆปั๊บๆก็คงไป

เธอนะร้ายกว่าเสือแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าไหว

ต่างคนจะทิ้งชิ่งไป ทันทีที่มีเวลา

ไม่เคยผูกพันให้ความสำคัญ

ไม่เคยต้องมานั่งเสียน้ำตา

ไม่เคยต้องห่วงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งนั้น

ไม่เคยต้องรักไม่เคยต้องรอ

ไม่เคยต้องมานั่งเพ้อรำพัน

ไม่เคยรอใครทุกวันอยู่อย่างนี้

ก็ต่างคนต่างมากหลอกต่างบอกว่าไม่มีใคร

ก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง

แต่ต่างคนต่างมาหลอกต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วง

กะจะมาล้วงมาจับให้หนำใจ

ไม่เคยผูกพันให้ความสำคัญ

ไม่เคยต้องมานั่งเสียน้ำตา

ไม่เคยต้องห่วงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งนั้น

ไม่เคยต้องรักไม่เคยต้องรอ

ไม่เคยต้องมานั่งเพ้อรำพัน

ไม่เคยรอใครทุกวันอยู่อย่างนี้

ก็ต่างคนต่างมากหลอกต่างบอกว่าไม่มีใคร

ก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง

แต่ต่างคนต่างมาหลอกต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วง

กะจะมาล้วงมาจับให้หน่ำใจ

แต่ต่างคนต่างมากหลอกมาบอกเอาเมื่อช้าไป

ก็ต่างคนต่างติดใจยกใจให้ทั้งดวง

แต่ต่างคนต่างมาหลอกวันนี้กลับมานั่งเป็นห่วง

 

กะจะมาล้วงแต่กลับมาช้ำใจ