Lirik Tanjung Baru

Angin laut di Tanjung Baru

 

Mawa ombak nganteurkeun budah ka sisi

 

Tempatna pariwisata jugjugan para rumaja

 

Di basisir kaler Kota Karawang

 

Tempat ulin bari ningal pamandangan

 

Nu daratang bari marawa impian

Papasangan jeung silih cepeng panangan

Di Tanjung Baru nyambungkeun rasa katresna

Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih

Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyaah

Di Tanjung Baru ngamprokkeun rasa kasono

Di basisir kaler Kota Karawang

 

Tempat ulin bari ningal pamandangan

 

Nu daratang bari marawa impian

Papasangan jeung silih cepeng panangan

 

Angin laut di Tanjung Baru

 

Mawa ombak nganteurkeun budah ka sisi

 

Tempatna pariwisata jugjugan para rumaja

 

Di basisir kaler Kota Karawang

 

Tempat ulin bari ningal pamandangan

 

Nu daratang bari marawa impian

Papasangan jeung silih cepeng panangan

Di Tanjung Baru nyambungkeun rasa katresna

Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih

Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyaah

Di Tanjung Baru ngamprokkeun rasa kasono

 

Di Tanjung Baru nyambungkeun rasa katresna

Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih

Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyaah

Di Tanjung Baru ngamprokkeun rasa kasono

 

Di basisir kaler Kota Karawang

 

Tempat ulin bari ningal pamandangan

 

Nu daratang bari marawa impian

 

 

Papasangan jeung silih cepeng panangan