Dengarkan lagu Hua Jai Ram Wong nyanyian Carabao dengan lirik

Hua Jai Ram Wong

Carabao18 Mac 2014

Lirik Hua Jai Ram Wong

 

Hua Jai Ram Wong - คาราบาว (Carabao)

ช่วย ไปบอกเธอที

 

มี หัวใจดวงหนึ่ง

 

เต้น จังหวะคิดถึง

 

ช้า สบายสบาย

 

ใจ ที่อยู่ในทรวง

 

มี เธออยู่ภายใน

 

เต้น จังหวะอะไร

 

หัว ใจ ก็เต้นเพื่อเธอ

 

ขา ขยับท่าไหน

 

ใจ เขยิบเท่านั้น

 

เต้น ไปพร้อมพร้อมกัน

 

มัน ให้หัวใจเต้น

 

ช่วย ไปบอกเธอที

 

มี หัวใจดวงหนึ่ง

 

เต้น จังหวะคิดถึง

 

ช้า แต่ว่ามั่นคง

 

เธอ จะเปลี่ยนแปลงไหม

 

หากใจ นี้พูดตรงตรง

 

ว่าชอบ จังหวะรำวง

 

คง ไม่เชยเท่าไร

 

เต้น จังหวะไทยไทย

 

เธอ ว่าแปลกไหมหนอ

 

ร๊อค มันอยู่แค่คอ

 

แต่รำวงอยู่ในสายเลือด

 

เต้น จังหวะไทยไทย

 

เธอ ว่าแปลกมั้ยหนา

 

ร๊อค เขาโยกซ้ายขวา

 

ถ้ารำวง เขาโค้งกันก่อน

 

ร๊อค ก็เต้นแบบร๊อค

 

นานแล้วเมื่อยขาอ่อน

 

ร๊อค อากาศเมืองร้อน

 

เหงื่อ หัวล้านจะไหล

 

ใคร จะเต้นจะรำ

 

ใคร ใคร่ทำอะไร

 

เชิญกันตามสบาย

 

รอบสุดท้าย หัวใจรำวง

 

ช่วย ไปบอกเธอที

 

มี หัวใจดวงหนึ่ง

 

เต้น จังหวะคิดถึง

 

ช้า แต่ว่ามั่นคง

 

เธอ จะเปลี่ยนแปลงไหม

 

หากใจนี้พูดตรงตรง

 

ว่าชอบ จังหวะรำวง

 

คง ไม่เชยเท่าไร

 

ช่วย ไปบอกเธอที

 

มี หัวใจดวงหนึ่ง

 

เต้น จังหวะคิดถึง

 

ช้า สบาย สบาย

 

ใจ ที่อยู่ในทรวง

 

มี เธออยู่ภายใน

 

เต้น จังหวะอะไร

 

หัว ใจ ก็เต้นเพื่อเธอ

 

ร๊อค ก็เต้นแบบร๊อค

 

นาน แล้วเมื่อยขาอ่อน

 

ร๊อค อากาศเมืองร้อน

 

เหงื่อหัวล้านจะไหล

 

ใครจะเต้นจะรำ

 

ใคร ใคร่ทำอะไร

 

เชิญกันตามสบาย

 

รอบสุดท้าย หัวใจรำวง

 

ช่วย ไปบอกเธอที

 

มี หัวใจดวงหนึ่ง

 

เต้น จังหวะคิดถึง

 

ช้า แต่ว่ามั่นคง

 

เธอ จะเปลี่ยนแปลงไหม

 

หากใจนี้พูดตรงตรง

 

ว่าชอบ จังหวะรำวง

 

คง ไม่เชยเท่าไร

 

ช่วย ไปบอกเธอที

 

มี หัวใจดวงหนึ่ง

 

เต้นจังหวะคิดถึง

 

ช้า สบาย สบาย

 

ใจ ที่อยู่ในทรวง

 

มี เธออยู่ภายใน

 

เต้น จังหวะอะไร

 

 

หัว ใจ ก็เต้นเพื่อเธอ