Linkin Park

Linkin Park

373.1k Followers

Linkin Park သည္အေမရိကန္ေရာ့ခ္တီးဝိုင္းျဖစ္ျပီး အဖြဲ႕ဝင္ Joe Hahn, Dave Farrell, Brad Delson, Mike Shinoda, Rob Bourdon ႏွင့္ Chester Bennington တို့ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးအစား - Alternative Rock, NU Metal, Electronic Rock Label – Machine Shop Records (Warner Music Group) စတင္ဝင္ေရာက္သည္႔ခုႏွစ္ - 1996 ဆုရရွိမွဳမ်ား - - Modern Rock Artist Of The Year (Billboard Music Awards, 2001) - Best Hard Rock Performance (Grammy Awards, 2002) - Best Rap/Sung Collaboration (Grammy Awards, 2006) - 6x Awards (American Music Awards) - Rock Album of the Year (iHeartRadio Music Awards, 2018) - 10x Awards (MTV Europe Music Awards) Top Tracks : - In the End (2001) - Numb (2003) - Numb/Encore (2004) - What I've Done (2007) - New Divide (2009) - Burn It Down (2012) - Heavy (2017) - Talking to Myself (2017) - One More Light (2017) Albums: - Hybrid Theory (2000) - Meteora (2003) - Collision Course EP (2004) - Minutes to Midnight (2007) - A Thousand Suns (2010) - Living Things (2012) - The Hunting Party (2014) - One More Light (2017) Reference: Wikipedia

Read more

Tracks

About Linkin Park
Linkin Park သည္အေမရိကန္ေရာ့ခ္တီးဝိုင္းျဖစ္ျပီး အဖြဲ႕ဝင္ Joe Hahn, Dave Farrell, Brad Delson, Mike Shinoda, Rob Bourdon ႏွင့္ Chester Bennington တို့ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးအစား - Alternative Rock, NU Metal, Electronic Rock
Label – Machine Shop Records (Warner Music Group) 
စတင္ဝင္ေရာက္သည္႔ခုႏွစ္ - 1996

ဆုရရွိမွဳမ်ား - 
- Modern Rock Artist Of The Year (Billboard Music Awards, 2001)
- Best Hard Rock Performance (Grammy Awards, 2002)
- Best Rap/Sung Collaboration (Grammy Awards, 2006)
- 6x Awards (American Music Awards)
- Rock Album of the Year (iHeartRadio Music Awards, 2018)
- 10x Awards (MTV Europe Music Awards)

Top Tracks :
- In the End (2001)
- Numb (2003)
- Numb/Encore (2004)
- What I've Done (2007)
- New Divide (2009)
- Burn It Down (2012)
- Heavy (2017)
- Talking to Myself (2017)
- One More Light (2017)

Albums: 
- Hybrid Theory (2000)
- Meteora (2003)
- Collision Course EP (2004)
- Minutes to Midnight (2007)
- A Thousand Suns (2010)
- Living Things (2012)
- The Hunting Party (2014)
- One More Light (2017)

Reference: Wikipedia

You May Also Like