Listen to Buksan Ang Aming Puso song with lyrics from Junjun Borres SJ

Buksan Ang Aming Puso

Junjun Borres SJ21 Aug 2015

Buksan Ang Aming Puso Lyrics

Buksan Ang Aming Puso - Junjun Borres SJ

Written by:Rolando Tinio

 

Buksan ang aming puso

 

Turuan mong

Mag alab

 

Sa bawat pagkukuro

 

Lahat ay makayakap

 

Buksan ang aming isip

 

Sikatan ng liwanag

Nang kusang maha tangkilik

Tungkuling mababana aag

 

Buksan ang aming palad

 

Sarili'y maialay

 

Tulungan mong ihanap

 

Kami ng bagong malay

 

Buksan ang aming isip

Sikatan ng liwanag

 

Nang kusang maha tangkilik

Tungkuling mabana aag

Buksan ang aming puso

 

Turuan mong mag alab

 

Sa bawat pagkukuro

 

Lahat ay makayakap