Listen to ข้อความ ข้างเดียว song with lyrics from J$R

ข้อความ ข้างเดียว

J$R13 Feb 2017

ข้อความ ข้างเดียว Lyrics

ข้อความ ข้างเดียว - J$R

Written by:J$R

 

Heyอรุณสวัสดิ์ยามเช้า

 

ส่งข้อความมาทักทาย

ไม่มีอะไรที่มากมายนั่งทบทวน

 

ข้อความที่คู่ควรกับเธอ

เหตุผลต่างๆนาๆ

สรรหามาสนทนากับเธอ

Goodmorningข้อให้เป็นวันดีๆ

ทั้งที่ข้างในหัวใจ

อยากพูดอะไรมากมายกว่านี้

 

GoodNightชั้งเหอะ

 

ดึกล้ะไปล้ะฝันดี

 

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodmorming

หรือใครอยู่ข้างเธอไม่มี

 

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodNight

 

หรือใครอยู่ข้างเธอ

 

ต่อให้ส่งเป็นพันครั้ง

ถ้าคนมันไม่สำคัญ

 

ข้อความก็คงไม่สำคัญ

ชั่งมันฉันไม่แคร์

อยู่กับความหวัง

 

นี่คือความพยายาม

 

นี่คือข้อความแค่ข้างเดียว

ผมออนไลน์เธอออนไลน์

เสียดายไม่ได้ทักกัน

ผมทักไปเธอเงียบมา

เข้าใจไม่สำคัญ

รู้ตัวและรู้ดีตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง

แค่ข้อความไม่สื่ออารมณ์

ให้คนสองคนได้รักกัน

อาจไม่คู่ควรไม่

Soproudlikebieber

ทางนั้นเธอมีใครไม่สนใจ

ทางนี้ยังมีSir

แต่สุดท้ายเราก็แค่เพื่อนคุยแก้เหงา

แค่เธอยังมีเค้า

แค่มันไม่ใช่เราก็แค่

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodmorming

หรือใครอยู่ข้างเธอไม่มี

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodNight

 

หรือใครอยู่ข้างเธอ

ต่อให้ส่งเป็นพันครั้ง

ถ้าคนมันไม่สำคัญ

ข้อความก็คงไม่สำคัญ

ชั่งมันฉันไม่แคร์

 

อยู่กับความหวังนี่คือความพยายาม

นี่คือข้อความแค่ข้างเดียว

 

คิดวิธีต้องทำไงอิโมจิรูปหัวใจ

 

ไม่เอาน่ามันตรงไป

เผื่อเธอนอนอยู่ข้างใคร

เเต่ใจอยากตะโกนออก

มือมันอยากจะพิมบอก

แต่กลัวอ่านแล้วไม่ตอบ

เลยพิมไว้แล้วลบออก

ไม่กล้าพูดให้มากมาย

มีแค่คำถามว่าควายๆ

Heyตอนนี้ทำไร

 

ว่างอยู่มั้ยกินไรยัง

เเต่ข้างในมันแทบรวน

เพราะรู้ดีไม่คู่ควร

ได้แต่คิดและทบทวน

ขอโทษทีที่รบกวน

 

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodmorming

หรือใครอยู่ข้างเธอไม่มี

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodNight

หรือใครอยู่ข้างเธอ

ต่อให้ส่งเป็นพันครั้ง

ถ้าคนมันไม่สำคัญ

 

ข้อความก็คงไม่สำคัญ

ชั่งมันฉันไม่แคร์

 

อยู่กับความหวังนี่คือความพยายาม

นี่คือข้อความแค่ข้างเดียว

 

เขียนข้อความลงไปบนกระดาษ

อ่านทบทวนปิดผนึก

ผมรบกวนคุณหรือเปล่า

ไม่รู้สิผมแค่รู้สึก

เหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศ

บอกไม่ถูกแม่งโคตรลึก

ผมคู่ควรกับคุณหรือเปล่า

ชั่งมันเหอะไม่อยากนึก

ผมเป็นบุคคลสำคัญ

หรือเป็นได้แค่chatfriend

ยังรู้สึกเหมือนเดิมมั้ย

อย่าเงียบไปดินี่JACKเอง

รู้ว่าเธออยู่ข้างใคร

คุณหายไปให้ผมวังเวง

หรือว่าคุณไม่ได้หายไป

ที่ต้องไปคือผมเอง

Heyอรุณสวัสดิ์ยามเช้า

 

ส่งข้อความมาทักทาย

ไม่มีอะไรที่มากมายนั่งทบทวน

ข้อความที่คู่ควรกับเธอเหตุผลต่างๆนาๆ

สรรหามาสนทนากับเธอ

Goodmorningข้อให้เป็นวันดีๆ

ทั้งที่ข้างในหัวใจ

อยากพูดอะไรมากมายกว่านี้

GoodNightชั้งเหอะ

 

ดึกล้ะไปล้ะฝันดี

 

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodmorming

หรือใครอยู่ข้างเธอไม่มี

ข้อความแค่ข้างเดียวGoodNight

 

หรือใครอยู่ข้างเธอ

 

ต่อให้ส่งเป็นพันครั้ง

 

ถ้าคนมันไม่สำคัญ

 

ข้อความก็คงไม่สำคัญ

ชั่งมันฉันไม่แคร์

 

อยู่กับความหวังนี่คือความพยายาม

 

นี่คือข้อความแค่ข้างเดียว

 

 

Heyอรุณสวัสดียามเช้าดึกล้ะไปล้ะ