Listen to The Light song with lyrics from The TOYS

The Light

The TOYS9 Sep 2016

The Light Lyrics

The Light - The TOYS

Written by:Toys

 

หากว่าฉันนั้นเป็นเหมือนแสงไฟ

 

ไม่ว่าจะวางฉันเอาไว้ตรงที่ใด

 

จะวางที่เท้าหรือตรงที่หัวใจ

 

จะยังส่องแสงให้เธอไม่เคยเลือน

 

ต่อให้รักเธอไป

ต้องเจ็บช้ำเท่าไร

ก็จะทำให้เธอลงไป

ไม่ต้องยั้งคิดอะไร

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

 

หากว่าเธอนั้น

เป็นเหมือนสายลม

 

ที่มาพร่างพรม

ให้ฉันนั้นเย็นสบาย

 

ที่สุดเธอนั้น

ถึงจะพัดเลยไป

 

ก็จะยังจะจดจำ

เธอไว้ไม่เคยเลือน

 

ต่อให้รักเธอไป

ต้องเจ็บช้ำเท่าไร

ก็จะทำให้เธอลงไป

ไม่ต้องยั้งคิดอะไร

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

 

เธอต่อไป