Listen to Masimba Mashoma song with lyrics from Oliver Mtukudzi

Masimba Mashoma

Oliver Mtukudzi21 Dec 2010

Masimba Mashoma Lyrics

Masimba Mashoma - Oliver Mtukudzi

Chisi chako masimba mashoma

 

Chisi chako masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Hona kana mombe yekurongerwa

 

Ndeyekumamewa kari kenzira

 

Hona kana mombe yekuchengeteswa

 

Ndeyekumamewa kari kenzira

 

Chisi chako masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Kutamba ne wairasa

 

Wairasa

 

Hona nyakurarama nechisi chake

 

Anodya asicheuka

 

Nyakurarama nechisi chake

 

Unoona anedya asicheuka

 

Chisi chako masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Chisi chako masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Hona kana mombe yekurongerwa

 

Ndeyekumamewa kari kenzira

 

Hona kana mombe yekuchengeteswa

 

Ndeyekumamewa kari kenzira

 

Kutamba ne wairasa

 

Wairasa

 

Masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Kutamba ne wairasa

 

Wairasa

 

Masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Masimba mashoma

 

Kutamba ne wairasa

 

Wairasa

 

Masimba mashoma

 

***Lyrics are from third-parties***

Comments for Masimba Mashoma

No comments yet. Be the first to comment!