Listen to Nkosi Andisolinto song with lyrics from Nobandla Gospel Group

Nkosi Andisolinto

Nobandla Gospel Group20 Oct 2009

Comments for Nkosi Andisolinto (3)

default user img
Viwe Denzel Rungqu

Amen

default user img
Nandipha Athule Ncwana

wayevuselela i worce lengoma ithetha into ezininz

ow wayecula lo sisi kodwa .Mhlaba awoneli

default user img
Fundie

ow wayecula lo sisi kodwa .Mhlaba awoneli