Listen to Alla fel på samma gång song with lyrics from Lilla Namo

Alla fel på samma gång

Lilla Namo, Linnea Henriksson, Jaqe25 Sep 2013

Alla fel på samma gång Lyrics

Alla fel på samma gång - Lilla Namo/Linnea Henriksson/Jaqe

Lyssna mina vä nner yepp jag ä r på tä nd len

Yepp jag ä r frå n orten fö r

Det ä r det som ni vill hö ra

Ghettoromantik på hö g nivå bara se men inte rö ra

Fett tjocka vä ggar ingen jä vel kan stö ra

Bor 52 vå ningar upp I ett hö ghus ah

Inget varmvatten ingen el bara rö ksug

Ni ba skippa vi och dem men

Vi ä r dom som inte hö rsut

Bygger fö rbifart trots att luften bö rjar ta slut

 

Ah jag ä r ingen smutsig f**king jä vel men du

Vill å ka utan mannen men f**k det dä r din jä vel

Fö r din plan funkar inte lä ngre storebror ä r dum fan

Fö r jag e stor nog bror fattar dina stora ord fan

Lika tomma som din skalle lila slaka som din ball-e

Ditt retorikbabbel fö r du ä r rä tt och rik falskhet

Du vill att vi ska vara ghetto du ska få det faller ner

Aldrig mer sä tter jag min fot I ditt smutsiga spel

 

Du kan plocka ner din gloria

 

Allt vi delar ä r historia

Du tror du vet vad det handlar om

Men du har alla fel på samma gång

 

Du kan plocka ner din gloria

 

Allt vi delar ä r historia

Du tror du vet vad det handlar om

Men du har alla fel på samma gång

 

Ey ey knulla eran exotism

Sä g inte att hip-hopen

Rä ddat nå n av oss en gång till

Jag ser nä r nått är destruktivt

Vet nä r nått är gott

Ni kan sä ga vad ni vill men hip-hop rä ddar inte nån

Det ä r betong och alltid rö k kompis dom ö nskar att dom visste

Men dom ä r glada att dom inte bott I hö ghus hela livet

 

Visst vi rö cker och vi dricker

Sitter hö ga bak I bilen jag hö r inte ens musiken

Men min kompis lillebror sade att han ä lskar labyrint

 

Han vill stanna kvar I fö rorten I resten av sitt liv

Fö rsö ker sä ga till han det finns mycket mer som man kan bli

Men har man aldrig sett nå tt

Annat ä r det svå rt och veta vad man vill

F**k romantisera snackare tror sig veta

Egentligen bor dem hemma men leker dom bor I tensta

Sä ger broshan nä r vi hä lsar kalla mig aldrig bror

Vi har aldrig haft samma blod

Jag ä r en annan typ av person

 

Du kan plocka ner din gloria

 

Allt vi delar ä r historia

Du tror du vet vad det handlar om

Men du har alla fel på samma gå ng

 

Du kan plocka ner din gloria

 

Allt vi delar ä r historia

Du tror du vet vad det handlar om

Men du har alla fel på samma gång

 

Du vill inte ens fö rsö ka fö rstå

 

Du vill inte ens fö rsö ka fö rstå

 

Du vill inte ens fö rsö ka fö rstå

 

***Lyrics are from third-parties***