Listen to Huan Hua Xi Jian Lu (Album Version) song with lyrics from 李龙基

Huan Hua Xi Jian Lu (Album Version)

李龙基31 Jan 2010

Huan Hua Xi Jian Lu (Album Version) Lyrics

浣花洗剑录 (Album Version) - 李龙基 (Lee Lung Kee)

词:卢国沾

曲:于粼

人生几多际遇未能逃避

明知一生里面诸多痛楚

 

如果他朝得到宝剑在手

 

扬威于天下应是我

 

让世间错怪了我

谁令我带泪悲哭当歌

 

悲哭当歌

乱世风雨多

 

让剑锋染满了血

才以鲜花清洗干戈

 

干戈不惜

我只叹奈何

 

如今且把血泪轻轻抹干

 

如今甘心接受诸多痛楚

 

自古剑客为情心事多

 

谁知伤心悲苦竟是我

 

竟是我

 

竟是我

 

竟是我

 

***Lyrics are from third-parties***