Listen to Zhi Guan Dui Ni Shui Fen Min song with lyrics from 于飞

Zhi Guan Dui Ni Shui Fen Min

于飞1 Jan 2005

Zhi Guan Dui Ni Shui Fen Min Lyrics

纺织姑娘 - 于飞

在那小小屋里

 

闪耀着灯光

 

年轻的纺织姑娘

坐在窗旁

 

年轻的纺织姑娘 坐在窗旁

 

年轻又美丽

 

乌黑的眼睛

 

两条长长辫子

垂在肩上

 

两条长长辫子

垂在肩上

 

她那伶俐头脑

 

无限的思想

 

你在欢笑什么纺织姑娘

 

你在欢笑什么纺织姑娘

 

在那小小屋里

 

闪耀着灯光

 

年轻的纺织姑娘

坐在窗旁

 

年轻的纺织姑娘 坐在窗旁

 

***Lyrics are from third-parties***