Listen to Stella Maris song with lyrics from Junjun Borres SJ

Stella Maris

Junjun Borres SJ21 Aug 2015

Stella Maris Lyrics

 

Stella Maris - Junjun Borres SJ

Written by:Silvino Borres SJ

 

Kung itong aming paglalayag

 

Inabot ng pagkabagabag

Nawa'y mabanaagan ka

Hinirang na tala ng umaga

Kahit alon man ng pangamba

Di alintana sapagkat naro'n ka

 

Ni unos ng pighati

At kadiliman ng gabi

Maria sa puso ninuman

Ika'y tala ng kalangitan

Ningning mo ay walang pagma maliw

Inang sinta

Inang ginigiliw

 

Tanglawan kami aming ina

 

Sa kalangitan naming pita

Sa kalangitan

Maria

Nawa'y maging hantungang

Pinakamimithing kaharian kaharian

Aming kaharian

Maria sa puso ninuman

 

Ika'y tala ng kalangitan

Ningning mo ay walang pagma maliw

Inang sinta

Inang ginigiliw

Maria sa puso ninuman

Ika'y tala ng kalangitan

Ningning mo ay walang pagma maliw

Inang sinta

 

Inang ginigiliw