Listen to Ubuhle song with lyrics from 047

Ubuhle

047, Vusi Nova6 Feb 2018

Ubuhle Lyrics

Ndithe ndiphu’ekhaya

Ndikhaph’iinkomo zakuthi

Zey’emlanjeni njengesqhelo

Intombi zehla zenyuka,

zona ziyotheza, ziyotheza

Zehla zenyuka, zinyamezela iqabaka

Ndithe ndakuyi bona

lenzwakazi

kwa qaqamb’intliziyo

Ndithe ndakuyi bona

lenzwakazi kwa xega amadolo

Ndithe ndakuyi bona

lenzwakazi

kwa qaqamb’intliziyo

Ndithe ndakuyi bona

lenzwakazi kwa xega amadolo

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Inhliziyo yam,

ibuhlungu

xandibona yena encuma njalo

Inhliziyo yam,

ibuhlungu ngokabani na

Ubuhle balenzwakazi yo o

bundenza ndiberongo ngendle’emnandi

Ubuhle balenzwakazi yo o

buyandi gqiba

buyandi chaza

Isizathu ndiyas’bona n’khaphana nenkomo nje rhoqo

Tat’ebeyazi lemin’iyesa nangomso

Ndifuman’intomb’endenza ndive ndiphelele nzule emizweni yam

Xandinga nqob’uloyiko ndingqale ngqo’phayana kuye

Ngoba ngaphandle kwalenzwakazi yo o akunofana , hayi akunofana

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Nzohlala ndiku thanda mna

Nzohlala ndicinga ngawe

Nzohlala ndizi fela ngawe

Nzohlala ndiku thanda mna

Nzohlala ndicinga ngawe

Nzohlala ndizi fela ngawe

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Ubuhle balenzwakazi

iyo o o

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

ubuhle balenzwakazi

iyo o

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle balenzwakazi

iyo o o,

ubuhle bakhe

Ngaphandle kwale nzwakazi

iyo o o

Andinal’ithemba ithemba

Ngaphandle kwale nzwakazi

Iyo o o

Akunofa-

Na

 

 

Comments for Ubuhle (110)

Moses_4.0
Moses_4.0

i gonna get married whilst this track is playing

Cecilia Mbalenhle Oliphant
Cecilia Mbalenhle Oliphant

beautiful lady

what is nzwakazi?

jolly joy
jolly joy

💃💃💃

Ayabulela Prizoe
Ayabulela Prizoe

😍😍😍dis song

Jessie
Jessie

Gosh!!!!!Gosh

Lindokuhle
Lindokuhle

This song 😍 is perfection

nonjabum
nonjabum

❤️❤️❤️❤️

Funi
Funi

what is nzwakazi?

Zitrosi
Zitrosi

❤️🖤❤️🖤❤️💃🏽🕺🏽💃🏽🕺🏽💃🏽 it will be in repeat on my wedding day soon🥺

Zanele
Zanele

❤❤❤