Listen to Nzinga song with lyrics from Simphiwe Dana

Nzinga

Simphiwe Dana31 Dec 2016

Nzinga Lyrics

Lalisitsho

Lisithi

Ilizwe lifile

Ilizwe liphelile

Ilizwe liphelile

Lalisitsho lisithi

Lalisitsho

Liphuma

Entshonalanga

Ngeke litshintshe

Ilizwe lifile

Lalisitshi ilizwe lifile

Ndiphuma kwinzinga yakho

Ndiphuma kwimilambo yakho

Ndemka nemilambo mama

Ndingenakho

Ndingenakho

Ndihlala ndikhangela

Ndikhangela

Ubuso

Ubuso

Ubuso bakho

Ngobukho bethu emhlabeni

Undenza ndiqhaqhe izono zam

Ndiphuma kwinzinga yakho

Ndiphuma kwimilambo yakho

Ndemka ndemka ndemka nemilambo Tata

Ndingenakho

Ndingenakho

Ndihlala ndikhangela

Ndikhangela

Ubuso

Ubuso

Ubuso bakho

Ngobukho bethu emhlabeni

Undenza ndiqhaqhe izono

Qhaqhe izono

Qhaqhe izono

Undenza ndiqhaqhe izono

Undenza ndiqhaqhe izono

Undenza ndiqhaqhe izono

Ndikhangela

Ubuso bakho

Ndikhangela

Emadlakeni bo

Kwampil’ ay’thanjiswa

Phesheya ngaphaya

Uphuma phi na

Ndibonise

Amandla ngawethu

Funga phezu kwengcwaba lika Hani

Ngcwaba lika Biko

Lika Tambo

Lika Madikizela

Lika Tata

Lika Tata

 

 

Comments for Nzinga (4)

SAINT60
SAINT60

Wow Wow Wow

bk
bk

i love the song so much plus the musical instruments being used and madam dana too with her beautiful voice😍👏👏🏆🏆

kay2
kay2

Not like I do😭❤️❤️❤️❤️my evryday morning jam

I love this song 😍😍😍

Corly Noluphindo De Kocks
Corly Noluphindo De Kocks

I love this song 😍😍😍