Listen to Kall song with lyrics from Yemi

Kall

Yemi11 Feb 2016

Kall Lyrics

Kall (卡尔) - Yemi

Written by:Dennis Solander Sule

Jag må ste lå ta gå slä ppa allt ifrå n

Jag få r ingen luft du skä r mig som en nå l oo

Jag gö r nya spå r jag sö ker mitt må l

Jag kan inte stanna nu andas nu oo

Skor fö r 4 k ser pengar dä r jag gå r

Nya checkar fö r en lå t se

Mig slä nga allt I å n oo

Flä tor I mitt hå r flaskor I min loge

Jag slä pper taget nu lä ker mina så r

Jag ser foton av vi två skuggor av igå r

Hon var bredvid nä r jag sov men

Hon må ste hä rifrå n oo

Må ste hä rifrå n sä g mig kan vi gå

Jag behö ver dig nu sä g nu

Hon sa nä r blev du så kall kall

Det dä r livet ä r inte allt

Jag ä r ledsen fö r allt jag bä

R pressen fö r allt

Norden gjorde mig kall jag kan inte visa love

Jag ä r samma fö r alltid samma vä nner fö r alltid

Neostockholm fö r alltid vi har

Vinter fö r alltid

 

Jag ä r ledsen jag ä r ledsen på

Riktigt vill inte lä mna dig kylig

Du sa mina kä nslor har frusit

 

Jag vill inte lä gga på isen

Vill inte lä gga på isen du ä r

På min lur som siri

Jag lä ste messen men svara inte

Jag ä r ledsen jag ä r alltid stressad

Jag stressad på riktigt du

Klickar mig nä r jag ringer

Ringer igen men hö r inget vä ger på dig o musiken

Rä knar upp efter vi giggar

30 k ner I min ficka

Vä njer mig inte vid livet blir

Inte bekvä m dä r jag sitter

Hä ller upp allt nä r jag dricker

Jag delar koppen med ingen

Vet jag blir kall nä r jag dricker vart ä

R du nå nstans nä r jag dricker

Baby det ä r allt eller inget den hä

R skiten pausar fö r ingen

Hon sa du fattar ju inte det ä

R inte allt det dä r livet

Hon sa nä r blev du så kall kall

Det dä r livet ä r inte allt

Jag ä r ledsen fö r allt jag bä r pressen fö r allt

Norden gjorde mig kall jag kan inte visa love

Jag ä r samma fö r alltid samma vä nner fö r alltid

Neostockholm fö r alltid vi har vinter fö r alltid

 

Jag sa hon vet det ä r bä ttre nu louis

V på mitt bä lte nu

30 k fö r en spelning 30 k och du kan se mig

 

Vi var fast I en mardrö

M fö rsö kte gö ra det graciö st

Sippar aviation girl du kä nner mig jag tror du ä

R redo fö r det hä r om jag kä nner dig

 

***Lyrics are from third-parties***