Listen to iWalk Ye Phara song with lyrics from DJ Maphorisa

iWalk Ye Phara

DJ Maphorisa, DJ Raybel, Moonchild Sanelly, K.O29 Jun 2018

iWalk Ye Phara Lyrics

Nayi lengane yewalk yomhlaba

Nayi le walk ye phara

Nayi le walk yeyi khokh'eyibhaya

Mang'ngekh'block eyibhaya

Mang'khona kunolova esbaya

Nayi le load yengane

Bang'bona bang'phose ngale

Hai ngeke

 

Nayi le dude ye walk yomhlaba

Manje

Ngizom'ravaza

Ndiyayaz'abamtshelanga

Manje

Ngizom'phalaza

Mang'ngena babambi incanca

Manje

Ngiyalivusa

Asimin'inking ulova

Ngenzeni

Woza

 

Taka taka

Njenge takumba

I'm gonna squeeze ya

Andzo phuncula

Shaku shaku

Nje ngoJuju

Siya philisa

Sojuluka

Kodwa

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Okabani ke lo

Bath'uyajaiva

Jaiva s'bone

Bathi uyarhyma

Ok awurhyme s'bone

Nayi le bozza

Akekh'omunye onestyle esiso

Ukhon'ukphakama manje

Coz I can so

Let's talk awuth'yam

Coz I can walk le walk

Ask me why secure the win

Ubhek'ulova ask him why bem'zonda

AmaAmerican South African

Maning'kule rap

Awuy'bheke nayi seyibhora

Yim'owayi phefumulel'amaphaphu

Avuka, ngayi susa kulife support

Ayefok

Awucele ncede

Kuhlala ub'khosi

You know that I'm a God

KO no Phori

KO no Phori

Shap sani

Le yi monopoly

K 4 to Glory

Akasal'uBae oneyitory

Cabang'ukuthi siyidlalelani

Legame singakori

Asdathani as'joli

Shaya lewalk

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Okabani ke lo

Yey wena

Suka la

Phuma siyangena

Thina sifun'ukugqema

Manje siyagroova

Siya bhenga

 

Yey wena

Manje bafuna nevosho

Manje bafuna le Porshe

Manje bafuna igrocer

Manje bafuna le wave

Mangi rocka ngiya leana

Mangiphuza ngiyancika

Mangi phuma ngiyashisa

Mangigqoka ngiya gqiba

Sizo nyathela amadimoni

Dimoni

Dimoni

Dimoni

Zodwa wabantu drop idilozi

Dilozi

Dilozi

Dilozi

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

Nayi le walk

Aw swid'owodwa lo

Aw swid'owodwa lo

 

Nayi le walk

 

 

Comments for iWalk Ye Phara (327)

Majola Mpondomse
Majola Mpondomse

The best i have ever had

nkosiyazi
nkosiyazi

Nayi le walk

thembi
thembi

๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ค๐Ÿ˜ก๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ค๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž๐Ÿ‘Ž

Ambesiwe George
Ambesiwe George

dec 2020 still a hit ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ

musa
musa

๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜

NdinguNoziphozihle UMamthembu WakwaDlamini EMazizini
NdinguNoziphozihle UMamthembu WakwaDlamini EMazizini

Iwalk Ye Phara. ๐Ÿคฉ๐Ÿ˜Ž๐Ÿ’‹๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏโค๏ธโค๏ธ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

Miss_Boo
Miss_Boo

still a hit๐Ÿ’ฏ

Mile Prae
Mile Prae

K O is a beast ..dont compare him pliz , if it was your favorite rapper they where gonna stop and drop the beat ,but He did it anyway

Tafadzwa
Tafadzwa

him

cant wait for moonchild to have her own album coz she's LIT

Mbulelo Mhlanganyelwa
Mbulelo Mhlanganyelwa

one of the dope song