Dengarkan Yaa Nabi Salam 'Alaika lagu dari Haddad Alwi dengan lirik

Yaa Nabi Salam 'Alaika

Haddad Alwi, Sulis9 Jun 2015

Lirik

 

Yaa Nabi Salam 'Alaika - Sulis/Haddad Alwi

Written by:Haydar Yahya

Yaa nabi salaam

Alaika

Yaa rasul salaam

Alaika

Yaa habii salam

Alaika

Shola wattullah

Alaika

Asyroqol badru

Alainaa

Fakhtafat minhul

Buduuru

Mitsla husnik maa ro ainaa

Qoththu yaa wajhas

Suruuri

Yaa rasulallah

Yaa nabi salaam

Alaika

Yaa rasul salaam

Alaika

Yaa habii salam

Alaika

Shola wattullah

Alaika

Anta syamsun

Anta badrun

Anta nuurun fauqo nuuri

Anta iksiiru

Wa wali

Anta misbaahus shuduuri

Yaa rasulallah

Yaa nabi salaam

Alaika

Yaa rasul salaam

Alaika

Yaa habii salam

Alaika

Shola wattullah

Alaika

 

Yaa nabi salaam

Alaika

Yaa rasul salaam

Alaika

Yaa habii salam

Alaika

Shola wattullah

Alaika

Yaa habiibi yaa muhammad

Yaa aruusal khoofiqoini

Yaa muayyad yaa mumajjad

Yaa imaamal qiblataini

Yaa rasulallah

Yaa nabi salaam

Alaika

Yaa rasul salaam

Alaika

Yaa habii salam

Alaika

Shola wattullah

Alaika

Yaa nabi salaam

Alaika

Yaa rasul salaam

Alaika

Yaa habii salam

Alaika

 

***Lirik didapat dari pihak ketiga***