WANG JI FEI XIANG

巫啓賢1995年7月7日

歌詞

忘記飛翔 - 巫啟賢 (Eric Moo)

詞:陳佳明

曲:巫啟賢

夜正清涼 華燈已初上

 

輕輕喚醒我悠悠的傷

 

夜還漫長 愛情已散場

 

往日的你我不知去向

 

行人對對雙雙

 

而我卻只有影子陪伴

 

曾經為了守護你身旁

 

我已忘記飛翔

 

美夢一場 陌生的夜晚

 

醒在自己熟悉的迷茫

 

點燃燭光 要一絲温暖

 

卻怎麼也熱不了心房

 

日積月累的盼

 

我已經慢慢習慣孤單

 

曾經為了守護你身旁

我已忘記飛翔

 

夜正清涼 華燈已初上

 

輕輕喚醒我悠悠的傷

 

夜還漫長 愛情已散場

 

往日的你我不知去向

 

行人對對雙雙

 

而我卻只有影子陪伴

 

曾經為了守護你身旁

 

我已忘記飛翔

 

***歌詞來自第三方***