Ubuhle Bakho

Ami Faku22 Mar 2019

Lyrics

 

 

Uyabona ndino vuyo

Xandi bona ubuso bakho

Ndibulela umdali

Ngondipha wena

Ndize ngobuhle nangozi thoba

Ndithembe

Ndiyacela

Andisoze ndikumoshe

 

Ubuhle bakho

Bobe golide

Kukhanya konke

Xa ukhona

Ubuhle bakho

Bobe golide

Kukhanya amehlo

Xa ukhona

 

Ndikhe ndicinge

Ukuba uzondishiya

Uphinde kwawena undithande

Ndizve ndisithi

Ulubambo lami

Ndohlala ndifuna wena

 

 

Ubuhle bakho

Bobe golide

Kukhanya konke

Xa ukhona

Ubuhle bakho

Bobe golide

Kukhanya amehlo

Xa ukhona

 

Ubuhle bakho

Bobe golide

Kukhanya konke

Xa ukhona

Ubuhle bakho

Bobe golide

Kukhanya amehlo

Xa ukhona

 

Andiphinde ndijike baby

Ndokuthanda kuyophela imini

 

Andiphinde ndijike baby

Ndokuthanda kuyophela imini

 

 

***Lyrics are from third-parties***