Nana Thula

Kabza De Small, DJ Maphorisa, Njelic2 Oct 2019

Lyrics

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Nana thula

Thulu ungakhali

Ngcela ungiphe iskhathi

Ngizo buya nemali

Nana thula

Thulu ungakhali

Ngcela ungiphe iskhathi

Ngizo buya nemali

Ngoba seku rough!

Seku rough eMhlabeni

Ngane zethu zlala nge ndlala

Baba scela inthethelelo

Ngoba seku rough!

Seku rough eMhlabeni

Ngane zethu zlala nge ndlala

Baba scela inthethelelo

Nana thula thula thula thula ungakhali

Ngsayo phanda le Mali

Ngizobuya kbemnandi

Nana thula thula thula thula ungakhali

Ngsayo phanda le Mali

Ngizobuya kbemnandi

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Ngoba usase mncane usase mncane usase mncane

Kmelukhule

Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Ngobu Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Sase mncane sase mncane sase mncane

Kmelukhule

Nana thula

Thulu ungakhali

Ngcela ungiphe iskhathi

Ngizo buya nemali

Ngoba seku rough!

Seku rough eMhlabeni

Ngane zethu zlala nge ndlala

Baba scela inthethelelo

Nana thula thula thula thula ungakhali

Ngsayo phanda le Mali

Ngizobuya kbemnandi

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

Hiiiye

 

***Lyrics are from third-parties***