Ming Jian Feng Liu 2002 罗文
เพลงMing Jian Feng Liu

ศิลปิน: 罗文

อัลบัม: EMI Xing Xing Chuan Ji Zi Roman Tam

ออกเมื่อ: 23-01-2002

คุณต้องจ่ายเงินเพื่อฟังเพลงนี้ สมัคร VIP เพื่อฟังเพลง

平生

山野中 听暮雨 望明月 醉千回

如今

剑出鞘 万里凄风满悲苦

名花

香暗飘 意若醉 真似邀我相扶

 

名剑

 

懒挥舞 莫教一朝血腥污

尘露满天 愿君休回顾 烽烟迷漫满地

他朝仗剑一身 尽扫天际愁和苦

名花

经雪霜 两地散 只盼得 再相会

名剑

似冰雪 伴我千山只影孤

 

尘露满天 愿君休回顾 烽烟迷漫满地

他朝仗剑一身 尽扫天际愁和苦

名花

经雪霜 两地散 只盼得 再相会

名剑

似冰雪 伴我千山只影孤

名剑

似冰雪 伴我千山只影孤

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)