รู้สึกผิด 2017 Lemon Soup
เพลงรู้สึกผิด

ศิลปิน: Lemon Soup

อัลบัม: องค์ประกอบ

ออกเมื่อ: 02-04-2017

Roo Suek Pid - Lemon Soup

Written by:Lemonsoup

 

ใครสักคนที่เคยพบ

 

คนที่เคยให้ความหมาย

 

และเวลาก็ทำให้ฉันลบไป

 

โดยที่ใครไม่เคยรู้

 

วันที่เราจากกันนั้น

 

ชีวิตเธอได้เปลี่ยนเพราะ

เพียงแค่ตัวฉัน

 

ได้และลืมว่าเธอนั้น

เคยมีความหมาย

 

โปรดเถอะ

 

โปรดลืมฉันทีเธอ

 

ให้ชีวิตเธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

โปรดเถอะ

 

อภัยให้ฉันทีเธอที่ทำร้าย

เธอด้วยการลืมมันไป

 

อย่าให้ฉันนั้นทำให้เธอ

 

เปลี่ยนชีวิตเธอไม่อาจรักใคร

 

ใครสักคนที่เคยพบ

 

คนที่เคยให้ความหมาย

 

และเวลาก็ทำให้ฉันลบไป

 

ได้และลืม

ว่าเธอนั้นเคยมีความหมาย

 

โปรดเถอะ

 

โปรดลืมฉันทีเธอ

 

ให้ชีวิตเธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

โปรดเถอะ

 

อภัยให้ฉันทีเธอที่ทำร้าย

เธอด้วยการลืมมันไป

 

อย่าให้ฉันนั้นทำให้เธอ

 

เปลี่ยนชีวิตเธอไม่อาจรักใคร

 

คนที่ลืมควรเป็นเธอ

 

วันที่เธอลืมมันไป

 

ใจของเธอที่ปิด

ให้มันเปิด

 

แล้วก็ลืม

 

โปรดเถอะ

 

โปรดลืมฉันทีเธอ

 

ให้ชีวิตเธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

โปรดเถอะ

 

อภัยให้ฉันทีเธอที่ทำร้าย

 

เธอด้วยการลืมมันไป

 

โปรดเถอะ

 

โปรดลืมฉันทีเธอ

 

ให้ชีวิตเธอได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

โปรดเถอะ

 

อภัยให้ฉันทีเธอที่ทำร้าย

 

เธอด้วยการลืมมันไป

 

อย่าให้ฉันนั้นทำให้เธอ

 

เปลี่ยนชีวิตเธอไม่อาจรักใคร

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)