Quan Wei Ai 2002 罗文
เพลงQuan Wei Ai

ศิลปิน: 罗文

อัลบัม: EMI Xing Xing Chuan Ji Zi Roman Tam

ออกเมื่อ: 23-01-2002

คุณต้องจ่ายเงินเพื่อฟังเพลงนี้ สมัคร VIP เพื่อฟังเพลง

全为爱

主唱:罗文

 

高于高山

深于深海

太精彩

 

美过美丽

俏过俏皮

妙哉

 

令我喜极信口高歌

 

真可爱

 

令我生命各种抑郁通通也走开

 

全为爱 全为爱

 

 

全为爱在我心内

 

我发出光彩

 

全为爱 全为爱

全为爱在我体内

 

我的心坎也张开

【过渡乐】

 

高于高山

深于深海

太精彩

 

美过美丽

俏过俏皮

妙哉

 

令我喜极信口高歌

 

真可爱

 

令我生命各种抑郁通通也走开

全为爱 全为爱

 

全为爱在我心内

 

我发出光彩

全为爱 全为爱

 

全为爱在我体内

 

我的心坎也张开

 

全为爱 全为爱

全为爱在我心内

 

我发出光彩

全为爱 全为爱

 

全为爱在我体内

 

我的心坎也张开

 

全为爱 全为爱

 

全为爱在我体内

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)