Rodeo (feat. Paloalto) 2016 Chancellor; Paloalto
เพลงRodeo (feat. Paloalto)

ศิลปิน: Chancellor; Paloalto

อัลบัม: MY FULL NAME

ออกเมื่อ: 30-11-2016

Rodeo - 챈슬러 (Chancellor)/팔로알토 (Paloalto)

词:Chancellor/팔로알토

曲:Chancellor/the channels/피터/Young sky

编曲:Chancellor

이 동네는 평소 자주 와

아니면 혹시 건너편 아파트 사는 거야

네 패션을 보니 최신 유행에 빠른 거야

아니면 90년대 스타일을

동경하는 거야

몇 주 전 본 것 같기도 해 tpe에서

아님 어쩌면 주향이라는 술집에서

놀랐다면 미안해 원래 이쁜 여자는

 

인상 깊으니까 또렷이 기억이 나

볼수록 아름다워 널 품에 안는다면

아쉬운 시간들이 평소보다 빨리 갈걸

네 친구들이 나에 대해 뭐라 말을 하건

전혀 상관 말아 너의

느낌과 마음을 따라

 

따로 봐 다른 잡음이 안 들리게

귀찮은 녀석들은 언제나 말뿐이네

 

난 지금 다른 사람들 말은 안 들리네

너의 미소와 웃음소리에 빠져드네

 

넌 처음 봤을 땐 뭔지 몰라

 

왠지 모를 매력에 난 눈이 가

볼수록 너에 완벽이

 

내 두 눈에 담겨

 

시선을 못 떼

What do I do for your loving

아무리 멋진 남자도 널 꼬시긴

But no I didn't

But damn what the hell was

I thinking about

 

볼수록 아름다워져

 

볼수록 네게 빠져드는 중

 

Could you really

Take me home with you

 

다음엔 어디서 봐 다음엔 어디로 갈까

With you

With you

볼수록 아름다워져

 

볼수록 네게 빠져드는 중

 

Could you really

Take me home with you

 

다음엔 어디서 봐 다음엔 어디로 갈까

 

넌 날 점점

 

받아들이고 있어

 

I'm talking about the real good love

She riding like a rodeo

 

한잔 그리고 둘

Cuz I want you inside my bed

 

여기서나 볼 수 있어

 

널 만날 수 있어 my baby baby

볼수록 아름다워져

볼수록 네게 빠져드는 중

 

Could you really

Take me home with you

 

다음엔 어디서 봐 다음엔 어디로 갈까

볼수록 아름다워져

 

볼수록 네게 빠져드는 중

 

Could you really

Take me home with you

 

다음엔 어디서 봐 다음엔 다음엔

 

볼수록 탐스러워

난 마음 다스려 너의 앞에 다가서면

She riding like a rodeo

 

어느새 나는 길들여지고 있어

 

볼수록 탐스러워

난 마음 다스려 너의 앞에 다가서면

 

She riding like a rodeo

 

어느새 나는 길들여지고 있어

볼수록 아름다워져

 

볼수록 네게 빠져드는 중

 

Could you really

Take me home with you

 

다음엔 어디서 봐 다음엔 어디로 갈까

볼수록 아름다워져

 

볼수록 네게 빠져드는 중

 

Could you really

Take me home with you

 

다음엔 어디서 봐 다음엔 어디로 갈까

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)