Cong Shen Hai Zhong Dao Wai Tai Kong 1998 陈晓东
เพลงCong Shen Hai Zhong Dao Wai Tai Kong

ศิลปิน: 陈晓东

อัลบัม: Wo Bei Shei Dou Qing Chu

ออกเมื่อ: 24-12-1998

คุณต้องจ่ายเงินเพื่อฟังเพลงนี้ สมัคร VIP เพื่อฟังเพลง

时间已转移 旁人并未在意

而我已太迟 未世纪的一串日子

情诗情画早已是其次

过去这儿 情人面貌极暖

情那会过时 未似今天女士

喜爱乱尝试 没制止 没法痴

时空的错乱 将真心作弄

冲出裂缝 使我快要变疯

从深海中走到外太空

仍找不到美梦

其实到今天各人的痴心已欠奉

心底有谁都快要看不懂

从深海中走到外太空

蓝色天空走到闹市中

人人营营役役中发梦

时间已转移 旁人并未在意

而我已太迟 未世纪的一串日子

情诗情画早已是其次

过去这儿 情人面貌极暖

情那会过时 未似今天女士

喜爱乱尝试 没制止 没法痴

时空的错乱 将真心作弄

冲出裂缝 使我快要变疯

从深海中走到外太空

仍找不到美梦

其实到今天各人的痴心已欠奉

心底有谁都快要看不懂

从深海中走到外太空

蓝色天空走到闹市中

人人营营役役中发梦

时空的错乱 将真心作弄

冲出裂缝 使我快要变疯

从深海中走到外太空

仍找不到美梦

其实到今天各人的痴心已欠奉

心底有谁都快要看不懂

从深海中走到外太空

蓝色天空走到闹市中

人人营营役役中发梦

人人营营役役中发梦

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)