Wu Long Hang Da Yun (Hao Ren Hang Da Yun) 1980 谭咏麟
เพลงWu Long Hang Da Yun (Hao Ren Hang Da Yun)

ศิลปิน: 谭咏麟

อัลบัม: Dan Qi Lai ! Chang Qi Lai !

ออกเมื่อ: 25-12-1980

คุณต้องจ่ายเงินเพื่อฟังเพลงนี้ สมัคร VIP เพื่อฟังเพลง

行运行运行大运 乌龙行大运

说他又傻 说他又笨

他却有福份

行运行运行大运 乌龙行大运

吃亏受罪 不怨不恨

他真是好人

逢凶化吉有人来相助

不必去求神

事事啊 亨通一切它都顺心

好人自有好报应

从古时侯到如今

这句话真又真

行运行运行大运 乌龙行大运

规规矩矩 本本份份 受人的尊敬

行运行运行大运 乌龙行大运

敬敬业业 勤勤奋奋 才能行大运

行运行运行大运 乌龙行大运

说他又傻 说他又笨

他却有福份

行运行运行大运 乌龙行大运

吃亏受罪 不怨不恨

他真是好人

逢凶化吉有人来相助

不必去求神

事事啊 亨通一切它都顺心

好人自有好报应

从古时侯到如今

这句话真又真

行运行运行大运 乌龙行大运

规规矩矩 本本份份 受人的尊敬

行运行运行大运 乌龙行大运

敬敬业业 勤勤奋奋 才能行大运

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)