โบยบินไปกับเธอ

XYZ (เอ็กซ์วายแซด)14 ก.ย. 1990

เนื้อเพลง

โบยบินไปกับเธอ - XYZ (เอ็กซ์วายแซด) (XYZ)

Written by:นันทนา บุญ-หลง/เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์

 

แสงเลือนเลือนที่ขอบฟ้าไกลไกล

 

ทำให้คิดถึงเธอ

 

ภาพในใจมีแต่ภาพตัวเธอ

 

อยากจะเจอใกล้ใกล้

 

เพียงแค่ใจนั้นมีปีก

 

มีปีกบางใสเบา

 

จะบินข้ามน้ำทะเลเขา

 

ไปอยู่เคียงข้างเธอ

 

จะโบยบินไปกับเธอทุกที่

 

จะมีใจเราอยู่เคียงข้างกัน

 

ทุกคืนวัน ทุกเวลาเสมอ

 

ฟ้าไกลไกลทำให้คล้ายไกลเกิน

 

ที่จะเดินร่วมกัน

 

แม้จะไกลใจก็ขอยืนยัน

 

ว่ามันดูเหมือนใกล้

 

เพียงแค่ใจนั้นมีปีก

 

มีปีกบางใสเบา

 

จะบินข้ามน้ำทะเลเขา

 

ไปอยู่เคียงข้างเธอ

 

จะโบยบินไปกับเธอทุกที่

 

จะมีใจเราอยู่เคียงข้างกัน

 

ทุกคืนวัน ทุกเวลาเสมอ

 

เพียงแค่ใจนั้นมีปีก

 

มีปีกบางใสเบา

 

จะบินข้ามน้ำทะเลเขา

 

ไปอยู่เคียงข้างเธอ

 

จะโบยบินไปกับเธอทุกที่

 

จะมีใจเราอยู่เคียงข้างกัน

 

ทุกคืนวัน ทุกเวลาเสมอ

 

จะโบยบินไปกับเธอทุกที่

 

จะมีใจเราอยู่เคียงข้างกัน

 

ทุกคืนวัน ทุกเวลาเสมอ

 

จะโบยบินไปกับเธอทุกที่

 

จะมีใจเราอยู่เคียงข้างกัน

 

ทุกคืนวัน ทุกเวลาเสมอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***