สาละวัน...อย่าลืมสัญญา

ต่าย อรทัย28 พ.ค. 2009

เนื้อเพลง

 

สาละวัน...อย่าลืมสัญญา - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:สลา คุณวุฒิ/พื้นเมืองลาว/ธนกร เลิศวาทิน

โอ่ โอ โอ โอ้ โอ โอ่ย นา

 

มาแล้วสาวหมอลำมาแล้ว

เสียงแซวๆ มานำเอิ้น

 

เชิญพี่ชายมาฟ้อน

ม่วนนำกันเด้อ

 

ชายเอ๋ย

สาละวันชิดใกล้

ส่งทางอ้ายแบบม่วนใจ

 

ม่วนใจนี่นา

 

คนงามเอย

 

สบตาสาละวันสบตา

 

สัญญาด้วยแววตาก่อนไป

 

ห่างกันแต่เราบ่ห่างใจ

มีฮักเป็นสายใย

ผูกใจคิดฮอดกัน

 

ฟ้อนกลบรอยเศร้าให้ลบหาย

ชาร์จแบตแรงใจให้ความฝัน

เติมแฮงให้กัน

ด้วยสาละวันบ้านเฮา

เติมฮักให้กัน

ด้วยสาละวันบ้านเฮา

 

เตี้ยลงสาละวันเตี้ยลง

 

เตี้ยลงละเหมือนหงส์เล่นน้ำ

เตี้ยให้งามล่ะให้ต่ำจำดิน

 

เตี้ยให้งามละเตี้ยแนยิ้มแน

 

เว้ากันแนอย่ามัวแต่จ้องตากัน

 

เดอ เออ เออ ละนา

 

ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้น

 

ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้น

 

ลุกขึ้นแล้วกะขอเชิญฟ้อนต่อ

เชิญคุณแม่คุณพ่อมาม่วนนำกัน

สาละวันเอ๋ย เอย เอย ละนา

 

โอ่ โอ โอ โอ้ โอ โอ่ย นา

 

ฟังเด้อ ยามอยู่ไกลตาน้อง

ถูกสาวมองอ้ายอย่าม่วน คำเอ๋ย

 

ชายเอ้ย ให้เบิ่งแงงฮักไว้

สัญญาได้บ่ละชาย

สัญญาได้บ่ละชาย

คนงามเอย

 

แขนเดียวสาละวันแขนเดียว

 

แขนเดียวสาละวันแขนเดียว

แขนเดียวแล้วกะขาเดียวนำแน

ขาเดียวสาละวันขาเดียว

ขาเดียวสาละวันขาเดียว

 

ขาเดียวแล้วกะขอเชิญฟ้อนต่อ

 

โอ่ย นา

 

ชายเอ๋ย คันอ้ายใจหมายมั่น

อย่าลืมคำที่น้องสั่ง คำเอ๋ย

 

โอ้น้อ ยามอ้ายไปอยู่พุ้น

โทรหาน้องบ่อยๆ เด้อ

โทรหาน้องบ่อยๆ เด้อ

คนงามเอย

 

ลาลง สาละวันลาลง

 

ลาลง สาละวัน ลาลง

 

ลาลง สาละวันลาลง

ลาลง สาละวัน ลาลง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***