ถามหาความรัก

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Tham Ha Kwam Rak - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

โอ้รักของคน บนพื้นดิน

 

เปรียบดั่งลิ้น

 

กระทบฟัน มีวันพลาด

 

หนุ่มสาวเอย

 

เคยคิดไหม วัยวันนั้น

 

วันผันวัย จผันกาย

 

เรียนรู้ไป

 

อย่าให้เหิน เกินความจริง

 

โอ้รักของบิดร และมารดา

 

ดั่งฟ้ากว้างไกล สุดสายตา

 

หนุ่มสาวเอย

 

เคยคิดไหม ใครปรารถนา

 

เลี้ยงลูกน้อย คอยให้เติบกล้า

 

ขุนข้าวปลา

 

อีกขนม และนมเนย

 

ดวงใจเอ๋ย

 

ดวงใจ ใครคิดบ้าง

 

สาย เลือดสร้าง

 

เรามา กลับหาใช่

 

สาย เลือดสร้าง

 

หล่อเลี้ยง เราเติบใหญ่

 

สัมผัสไอ อุ่นแท้ดังแม่ตน

 

ดวง ใจเอ๋ย

 

ดวงใจ ใครคิดบ้าง

 

สาย เลือดสร้าง

 

จึงห่างเหินแรมไป

 

สาย เลือดสร้าง

 

หล่อเลี้ยง เราเติบใหญ่

 

มอบอุ่นไออุ่นแท้ดังแม่ตน

 

โอ้รัก ของคน วกวนเวียน

 

สุดอ่านเขียน

 

ความจริง ให้รู้แจ้ง

 

หนุ่ม สาวเอย

 

จงเรียนรู้ เสาะแสวง

 

จงดัดแปลง ไป ตามปัญญา

 

ไปเถิดไป

 

ถามหา ความรักกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***