ม.ให้อะไร (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต 25 ปี พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (มีหวัง)) (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang))

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, Suwan Manosorn, Udon Teenakul, Siwapong Sripreechapatthana6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Mor Hai A Rai (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang)) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)/Suwan Manosorn/Udon Teenakul/Siwapong Sripreechapatthana

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง

 

เขารอนแรมจากครอบครัวมา

 

หวังปริญญามหาวิทยาลัย

 

อุดมการณ์อุดมความแกร่ง

 

โรคแล้งน้ำใจจะแก้ไข

 

ให้ความเป็นธรรม

ทุกชนทุกชั้นทั่วไป

 

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ

คุณธรรมยังนำ

ความอยากในใจ

เพื่อนฝูงอย่างไร

กินได้รวยไปไม่สนใจ

 

จิตใจของคนต่ำ

สูงไม่เทียมเท่ากัน

 

เขายังหวังซักวัน

ว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

 

อยู่ไปอยู่มาถึงจึงรู้ว่า

โลกนี้คนดีมันน้อยเกินไป

แค่คนไม่ชั่ว

ไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหน

 

เขาจึงมองย้อน

ไปถึงชีวิตในมหาลัย

 

แล้วตั้งคำถามมหาลัย

 

ให้อะไรเรา

 

ไม่ได้สอนให้เรียน

แข่งขันอย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอนคิดบ้า

ว่าเป็นคนเหนือคน

จบเห็นแก่ตนแต่งงาน

สืบพันธุ์แล้วตาย

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

เป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนให้เรียน

แข่งขันอย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอน

คิดบ้าว่าเป็นคนเหนือคน

จบเห็นแก่ตน

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

เหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้ให้ปัญญา

เอาไว้คดโกงสังคม

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

เป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

 

เหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

จบเห็นแก่ตน

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้ให้ปัญญา

 

ไว้โกงสังคม

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

 

เป็นข้าประชาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***