OrLog In

เจ็บยังเป็นของฉัน

Indigo29 พ.ย. 2018

Lyrics

เพลง: เจ็บยังเป็นของฉัน

ศิลปิน: Indigo

 

เจ็บในครั้งนั้นฉันยังเคยฝังจำ

สิ่งที่เธอนั้นทำเกินจะเข้าใจ

จบกันได้แล้วให้เธอจากฉันไป

ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ไม่ต้องพบเจอ

 

อาจเป็นคนใจร้าย

ที่ต้องทำให้เธอรู้สึก

แต่ที่จริงข้างในลึกๆ

ความเจ็บยังเป็นของฉัน

 

กลับกลายเป็นฉันแพ้

เป็นฝ่ายที่คิดถึงแค่เธออยู่อย่างนั้น

ที่แล้วมาความเจ็บก็ไม่เทียบเท่า

กับการที่ฉันไม่มีเธอในวันนี้

 

เธอจะรู้ไหมคนที่บอกให้เธอไป

ก็รู้แล้วว่าในวันนี้มันไม่มีเธอไม่ได้

 

อาจเป็นคนใจร้าย

ที่เคยทำให้เธอรู้สึก

แต่ที่จริงข้างในลึกๆ

ยังอยากกลับเป็นเหมือนเดิม

 

กลับกลายเป็นฉันแพ้

เป็นฝ่ายที่คิดถึงแค่เธออยู่อย่างนั้น

ที่แล้วมาความเจ็บก็ไม่เทียบเท่า

กับการที่ฉันไม่มีเธอในวันนี้

 

กลับกลายเป็นฉันแพ้

เป็นฝ่ายที่คิดถึงแค่เธออยู่อย่างนั้น

ที่แล้วมาความเจ็บก็ไม่เทียบเท่า

กับการที่ฉันไม่มีเธอ

 

กลับกลายเป็นฉันแพ้

เป็นฝ่ายที่คิดถึงแค่เธออยู่อย่างนั้น

ที่แล้วมาความเจ็บก็ไม่เทียบเท่า

กับการที่ฉันไม่มีเธอในวันนี้

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***