OrLog In

ฮือ...ฮือ

ลูกหิน16 ต.ค. 2001

Lyrics

 

ฮือ ฮือ - ลูกหิน

Written by:อนันต์ เธียรธรรมจักร์/ณรงค์ เดชะ

 

ฉันถอยแล้วเธอ

 

ฉันไม่ดึงเธออีกแล้ว เธอไม่ต้องห่วง

 

ฉันรู้ว่าเธอต้องไปตามแรงโน้มถ่วง

 

ที่เกิดจากเธอรักเขา

 

จะทำอะไร ทำอะไรได้อีก

 

มันทรมาน ทำได้เพียงร้องไห้

ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ

 

ร้องไห้มันออกมา

 

ฉันนั้นรู้ดี

 

ถึงร้องไปจนหมดแรง เธอก็ต้องไป

 

ฉันหวังแค่เพียงให้น้ำตาที่มากมาย

 

ช่วยทำให้ใจลืมเธอ

 

จะทำอะไร ทำอะไรได้อีก

 

มันทรมาน ทำได้เพียงร้องไห้

ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ

 

ร้องไห้มันออกมา

 

จะอายอะไร

 

ปล่อยไปเถอะน้ำตา

 

ยังไงยังไง เธอก็ไปเธอก็ไปแล้ว

 

ทำได้เพียงร้องไห้

 

ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ

 

ร้องไห้มันออกมา ร้องเข้าไป

 

ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ

 

ร้องไห้มันออกมา ร้องไห้มันออกมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***