จักรยานคนจน

อี๊ด Fly29 ต.ค. 2002

เนื้อเพลง

จักรยานคนจน - อี๊ด Fly (Eed Fly)

คนจนอย่างพี่

 

ไม่มีเงินเป็นอำนาจ

 

จะไปสามารถ

 

บังคับสะกดจิตใจ

 

คนสวยของพี่

 

จึงคิดจะมีรักใหม่

 

ไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์

 

รุ่นใหม่เมดอินเจเเปน

 

จักรยานของพี่

 

ราคาไม่กี่ร้อยบาท

 

ถึงช้าอืดอาด

 

แต่ก็เมดอินไทยแลนด์

 

ต้องใช้ขาปั่น

 

รถพี่มันถึงจะแล่น

 

ไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดน

ยิ่งเร่งยิ่งแล่น เพราะใช้น้ำมัน

 

ลองตรองดูเถิดหนา ขวัญใจ

 

จักรยานกับมอเตอร์ไซค์

 

อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน

 

รถพี่ช้ากว่า

 

แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน

 

มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน

ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมาย

 

มานั่งรถพี่

 

คนดีสบายเสียกว่า

 

ถึงจะไม่งามสง่า

 

แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย

 

กลับใจเสียก่อน

 

พ่อแม่น้องจะร้องไห้

 

จักรยานและมอเตอร์ไซค์

เจ้าจงวิจัยเลือกใครดีเอย

 

ลองตรองดูเถิดหนา ขวัญใจ

 

จักรยานกับมอเตอร์ไซค์

 

อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน

 

รถพี่ช้ากว่า

 

แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน

 

มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน

ถึงโรงพยาบาล

มาแล้วมากมาย

 

มานั่งรถพี่ คนดีสบายเสียกว่า

 

ถึงจะไม่งามสง่า

 

แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย

 

กลับใจเสียก่อน

 

พ่อแม่น้องจะร้องไห้

 

จักรยานและมอเตอร์ไซค์

เจ้าจงวิจัยเลือกใครดีเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***