นางเมิน

ปอง ปรีดา4 ม.ค. 2017

Lyrics

นางเมิน - ปอง ปรีดา

Written by:ปอง ปรีดา

 

ใจพี่หมองมองภาพนาง

 

รักจืดจางแล้วนางมอง เมิน

 

พี่ปวดใจใยน้องทำ เกิน

 

เพียงเห็นเนินยังหนีมอง เงา

 

พี่หม่นหมองเจียนขาดใจ

 

ทั้งหทัยเพราะความมัว เมา

 

พี่ต้องตรมใจหมองซม เซา

 

ใจของเราเศร้าเพราะนาง เมิน

 

เสียแรงที่คลั่งใคล้

เจ้าเพียงไหนรู้หรือปล่าว

 

รักเจ้าใช่เพียงผิวเผิน

 

เจ้าทำรักจนพี่เชื่อ

 

เบื่อก็เลยร้างทำเมิน

 

ทำพี่เกินจนเจ็บจำ

 

ใจพี่หมองตรมอุรา

 

เพราะเจ้ามาร้างอ้างลืม คำ

 

พี่เฝ้ามองจนเห็นใจ ดำ

 

เจ็บให้จำ ช้ำเพราะนาง เมิน

 

เสียแรงที่คลั่งใคล้

 

เจ้าเพียงไหนรู้หรือปล่าว

 

รักเจ้าใช่เพียงผิวเผิน

 

เจ้าทำรักจนพี่เชื่อ

เบื่อก็เลยร้างทำเมิน

 

ทำพี่เกินจนเจ็บจำ

 

ใจพี่หมองตรมอุรา

 

เพราะเจ้ามาร้างอ้างลืม คำ

 

พี่เฝ้ามองจนเห็นใจ ดำ

 

เจ็บให้จำ ช้ำเพราะนาง เมิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***