เพลงรักพันธุ์ X (ACOUSTIC VERSION)

Clash18 ก.ค. 2006

เนื้อเพลง

เพลงรักพันธุ์ X (ACOUSTIC VERSION) - Clash

Written by:Bank CLASH/แสนคม สมคิด

รักให้เธอแค่ไหน

 

ให้นายเท่านั้น

 

มีให้กันทุกอย่าง

และก็รู้ว่ารักที่ฉันได้จากนาย

 

ไม่ต่าง จากที่ฉันและนาย

ได้จากเธอ

 

สามหัวใจสับสน ค้น

หัวใจไม่เจอ ทางออก

 

อยากจะจบความรักเรา

และพร้อมเดินจากไป

เหลือทิ้งไว้นายกับเธอ

ตัวฉัน แม้ลำบากใจ

ทั้งสองคน

ไม่อาจจะเสียใคร

สายใยแห่งรักยังผูกพัน

 

จะขอเป็นคนจากไป

 

รักต่างคนต่างรัก

 

ต่างทนเจ็บช้ำ

 

ใจสามคนลำบาก

เจ็บกับคำว่ารัก

ที่สามคนทุ่มเททุกอย่าง

กลับต้องทนเจ็บช้ำ

ลำบากใจ

 

สามหัวใจสับสน

 

ค้นหัวใจไม่เจอ ทางออก

อยากจะจบความรักเรา

และพร้อมเดินจากไป

เหลือทิ้งไว้นายกับเธอ

ตัวฉัน แม้ลำบากใจ

ทั้งสองคน ไม่อาจจะเสียใคร

สายใยแห่งรักยังผูกพัน

 

จะขอเป็นคนจากไป

 

อยากจะจบความรักเรา

และพร้อมเดินจากไป

เหลือทิ้งไว้นายกับเธอ

ตัวฉัน แม้ลำบากใจ

ทั้งสองคน ไม่อาจจะเสียใคร

 

สายใยแห่งรักยังผูกพัน

 

จะขอเป็นคนจากไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***