เธอคือส่วนที่ขาด

มอส ปฏิภาณ15 ก.ย. 2011

เนื้อเพลง

เธอคือส่วนที่ขาด - มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)

ฉันรู้สึกในใจ

 

แต่ชัดเจนจนกระจ่าง

 

มันเหมือนเมฆหมอกบาง

 

จางสลาย จากใจ

 

ทันใดนั้นตัวฉันก็พบ

 

ความจิงบางอย่าง

 

นาทีนั้นชีวิตของฉัน

 

ก็พลันเปลี่ยนไป

 

ฉันรู้สึกมานาน

 

ว่าฉันนั้นมีทุกอย่าง

 

จนเมื่อเธอบอกฉัน

 

ด้วยความรัก ด้วยใจ

ทำให้รู้ที่แท้ตัวฉันไม่มีทุกอย่าง

 

ทำให้รู้ว่ามีสิ่งไหนที่ยังขาดหาย

 

เธอคือส่วนที่ขาดคือชีวิตที่ขาด

 

และฉันรู้ว่าไม่มีวันได้จากใคร

 

ครึ่งชีวิตที่ขาดจากวันนี้ชีวิต

 

ฉันคงจะมีความหมาย

 

เธอเติมชีวิตที่ขาด

 

แม้จะผ่านวันวาน

 

ที่แสนสำคัญยิ่งใหญ่

 

มันไม่มีความหมาย

 

เท่าวันนี้ ตอนนี้

 

และวันนี้ฉันพร้อม

 

จะแลกทุกสิ่งทุกอย่าง

 

เพื่อจะขอให้ฉัน

 

ได้รักเธอไปอย่างนี้

 

เธอคือส่วนที่ขาดคือชีวิตที่ขาด

 

และฉันรู้ว่าไม่มีวันได้จากใคร

 

ครึ่งชีวิตที่ขาดจากวันนี้ชีวิต

 

ฉันคงจะมีความหมาย

 

เธอคือส่วนที่ขาด

 

คือชีวิตที่ขาดและฉันรู้ว่าไม่มี

 

วันได้จากใครครึ่งชีวิตที่ขาด

 

จากวันนี้ชีวิตฉันคง

 

จะมีความหมาย

 

เธอเติมชีวิตที่ขาด

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***