รักเผื่อเลือก

อี๊ด Fly4 เม.ย. 2003

เนื้อเพลง

รักเผื่อเลือก - อี๊ด Fly

Written by:ชวนชัย ฉิมพะวงศ์

 

เธอรักเผื่อเลือก

 

แล้วเธอเสือกไสไล่ส่ง

 

เธอคงเห็นฉัน

 

เปรียบปาน

เหมือนก้นบุหรี่

 

พอได้สูบแล้วทิ้ง

 

ทิ้งไม่ไยดี

 

ใช้เท้าขยี้

 

ขยี้ได้อย่างเลือดเย็น

 

เธอรักเผื่อเลือก

 

แล้วเธอเสือกไสไล่ส่ง

 

ฉันเองก็งง

 

ฉันงงเหมือน

 

โดนฆ้อนเข่น

 

ฉันยังอ่อนเดียงสา

 

หลอกใครไม่เป็น

 

ฉันเปรียบเช่น

 

เด็กพึ่งจะหัดเดิน

 

โถน่าจะช่วยพยุง

 

หรือกลัวเพื่อนฝูง

 

เขาจะขัดจะเขิน

 

หรือในหัวใจ

เธอมีแต่เงิน

 

เงินอยู่เกินเหนือ

อุดมการณ์

 

เธอรักเผื่อเลือก

 

แล้วเธอเสือก

ไสไล่กลับ

 

ฉันเองยอมรับ

 

ฉันเป็นเหมือน

 

ดังทางผ่าน

 

สักวันหนึ่ง

 

ดอกหนาฟ้า

 

คงลงทัณฑ์

 

บาปเธอทำฉัน

 

บาปนั้นจะสนองเธอ

 

เฮ้อเฮ้อเฮอโฮ้

 

เฮ้อเฮ้อเฮอโฮ้

 

โถน่าจะช่วยพยุง

 

หรือกลัวเพื่อนฝูง

 

เขาจะขัดจะเขิน

 

หรือในหัวใจเธอ

มีแต่เงิน

 

เงินอยู่เกินเหนือ

 

อุดมการณ์

 

เธอรักเผื่อเลือก

 

แล้วเธอเสือก

ไสไล่กลับ

 

ฉันเองยอมรับ

 

ฉันเป็นเหมือน

 

ดังทางผ่าน

 

สักวันหนึ่ง

 

ดอกหนาฟ้า

คงลงทัณฑ์

 

บาปเธอทำฉัน

 

บาปนั้นจะสนองเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***